اسهال مزمن را با گیاهان دارویی درمان کنید!!


اسهال مزمن را با گیاهان دارویی درمان کنید!!

اسهال مزمن را با گیاهان دارویی درمان کنید!!

اسهال مزمن

انیسون (۱۰ گرم) بو داده با ۱۰گرم ریشه انجبار هر دو را نرم کوبیده چهار قسمت نموده برای یک روز، هر دفعه یک قسمت مصرف نمایند.نسخه دیگر :صمغ عربی ۵ گرم ،تخم گشنیز ۵ گرم ، مصطکی ۵ گرم، پوست خشخاش ۲/۵ گرم ،دانه انار ۵ گرم،همه را نرم کوبیده هر دفعه یک قاشق چایخوری میل نمایند. نسخه ساده دیگر: ۱۰گرم سعد را نرم کوبیده در یک استکان عسل ریخته هر دفعه یک قاشقمرباخوری میل نمایند.برای اسهالهای خیلی سخت از این نسخه میتوان استفاده کرد: طباشير ۵ گرم ،شادنج ۵ گرم، گلنار ۵ گرم ،تخم مورد ۵ گرم ،گل مختوم ۵ گرم ،کندر ۵ گرم ،تخم ترشک ۱۰ گرم، پوست کوکنار ۲/۵ گرم، همه را نرم کوبیده هر چهار ساعت یک قاشق مرباخوری با آب سرد یا دوغ میل نمایند.اگر نسخه قویتر لازم باشد از داروهای زیر می توان به کار برد.صمغ عربی ۵ گرم ،گل انار ۵ گرم ، اقاقیا۵ گرم ،اسپرزه ۵ گرم ،حضضں ۵ گرم ،تخم ریحان ۵ گرم ،بسد ۵ گرم ،بارهنگ ۱۰ گرم،کهربا ۲/۵ گرمهمه را بو داده سپس نرم کوبیده، مخلوط کرده، هر چهار ساعت یک قاشق مرباخوری مصرف نمایند.ارزیابی برای رد پاتولوزی زمینه‌ای جدی در اسهالی که بیش از ۴ هفته طول بکشد، ضروری است. برخلاف اسهال حاد، بیشتر علل اسهال مزمن غیر عفونی هستند. طبقه‌بندی اسهال مزمن براساس مکانیسم فیزیولوژیک، موجب تسهیل رویکرد منطقی در درمان این بیماران می‌شود، اگرچه بسیاری از بیماری‌های مسبب اسهال از طریق مکانیسم‌هایی بیش از یک مورد می‌کنند.علل ترشحی. اختلال در انتقال مایع و الکترولیت از طریق مخاط کولون و روده باریک موجب بروز اسهال‌های ترشحی می‌شود. این نوع اسهال از نظر بالینی با دفع حجم بسیار زیادی از مدفوع آبکی مشخص می‌شود که به ویژه بدون درد است و با نخوردن غذا نیز ادامه می‌یابد. به دلیل اینکه در جذب املاح اختلالی وجود ندارد، الکترولیت‌های طبیعی درون‌زاد، اسمولالیته مدفوع را توجیه می‌کنند و شکاف اسموتیک (osmotic gap) در مدفوع وجود ندارد.داروها. عوارض جانبی حاصل از مصرف منظم داروها و سموم از شایع‌ترین علل ترشحی اسهال مزمن هستند. صدها دارویی که توسط پزشکان تجویز یا بدون نسخه تهیه می‌شوند، ممکن است اسهال ناخواسته ایجاد کنند (به مبحث سایر علل اسهال حاد مراجعه کنید). همچنین استفاده مخفیانه و عادتی از ملین‌ها ]مانند سنا، کاسکار، بیزاکودیل، ریسینولئیک اسید (روغن کرچک)[ باید مورد توجه قرار گیرند. آب و سدیم و نیز انتقال سریع مواد و ایجاد سایر تغییرات می‌تواند موجب بروز اسهال ترشحی شود. خوردن غیرعمدی بعضی از سموم محیطی (مانند آرسنیک) ممکن است به جای اسهال حاد نوع مزمن آن را ایجاد کند. گاهی بعضی از عفونت‌‌های باکتریایی می‌توانند ادامه یابند و با اسهال ترشحی همراه باشند.برداشت روده، بیماری مخاطی یا فیستول آنتروکولیک. در شرایط فوق ممکن است به دلیل عدم وجود سطح کافی برای جذب مایعات و الکترولیت‌های ترشح شده، اسهال ترشحی ایجاد شود. برخلاف سایر اسهال‌های ترشحی، در این دسته با خوردن غذا اسهال بدتر می‌شود. با بیماری (مانند ایلئیت کرون) یا برداشت کمتر از cm100 از ایلئوم ترمینال، ممکن است بازجذب اسیدهای صفراوی دی‌هیدروکسی انجام نگیرد و موجب تحریک ترشحات کولون شود (اسهال وبایی) (cholorrheic diarrhea). این مکانیسم در بروز اسهال ترشحی ایدیوپاتیک نیز دخیل است. در این بیماری اختلال کارکردی در جذب اسیدهای صفراوی از ایلئوم ترمینال به ظاهر سالم وجود دارد. این سوء جذب ایدیوپاتیک اسید صفراوی به طور متوسط عامل ۴۰% از اسهال‌های مزمن غیر قابل توجیه است. کاهش تنظیم فیدبک منفی ساخت اسید صفراوی توسط فاکتور ۱۹ رشد فیبروبلاستی به وسیله انتروسیت‌ها، باعث تولید میزانی از اسیدهای صفراوی می‌شود که فراتر از ظرفیت طبیعی بازجذب ایلئوم بوده و اسهال ناشی از اسید صفراوی ایجاد می‌شود. انسداد نسبی روده، تنگی اوستوئمی، یا تجمع مدفوع ممکن است به صورت متناقض موجب افزایش خروج مدفوع در اثر ترشح بیش از حد شوند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد