اسکولیوز,خمیدگی جانبی ستون فقرات


اسکولیوز,خمیدگی جانبی ستون فقرات

اسکولیوز,خمیدگی جانبی ستون فقرات

 اسکولیوز به معنی خمیدگی جانبی ستون فقرات است. اسکولیوز ممکن است ساختاری (Structural) باشد، به این مفهوم که تغییراتی دایمی در بافتهای نرم و یا بافت استخوانی باعث بروز این حالت شده اند. گاهی اسکولیوز به علت بروز تغییراتی موقتی به وجود میآید مثلاً اسکولیوز ناشی از اسپاسم عضلات پاراسپنیال در اینجا انواع این بیماری به اختصار مورد بحث قرار میگیرند.اسکـولیوز شـیرخــواراناسکولیوز شیرخواران در سال اول زندگی به شکل یک انحنای ساده (تحدب به چپ) فقرات دیده میشود. یک نوع از آن خود به خود برطرف می شود و امّا نوع دیگر، پیشرفت میکند با استفاده از شواهد رادیولوژیک غالباً امکان افتراق این ۲ زیر گروه از یکدیگر وجود دارد. علت بروز اسکولیوز نوزادی مشخص نیست.اسکولیوز ساختاری ایدیوپاتیک اسکولیوز ساختاری ایدیوپاتیک مهمترین و شایعترین نوع اسکولیوزهای ساختاری (Structural) میباشد. این نوع از اسکولیوز در کودکی یا بلوغ آغازشده و تا اتمام رشد اسکلتی پیشرفت مییابد. گاهی این نوع اسکولیوز باعث ایجاد دفرمیتی های زشت و ناهنجاری می شود، ایجاد دفرمیتی شدید در اسکولیوز فقرات توراسیک شایعتر است. معمولاً بچه های گرفتار این بیماری از سایر جهات کاملاً طبیعی هستند. علت دقیق بروز این نوع اسکولیوز مشخص نیست (ایدیوپاتیک). اسکولیوز در دختران شایعتر است. توجه کنید که این بیماری می تواند هر جای فقرات سینه ای - کمری را درگیر کند. در بیماران معمولاً یک انحنای ساختاری اولیه وجود دارد و به طور ثانویه (و جبرانی) انحنای دیگری در بالا یا پایین انحنای اولیه ایجاد میشود. همراه انحنای جانبی تقریباً همیشه چرخش مهره (در محور عمودی) وجود دارد به نحوی که جسم مهره به سمت تحدب انحنا میچرخد. این مساله باعث زشت ترشدن دفرمیتی میگردد. الگوی بروزانحناها و سیر بیماری در هر محل درگیری تقریباً ثابت است به طوری که می توان آنها را به انواع لومبار، توراکولومبار و توراسیک تقسیم بندی کرد. بیماری معمولاً در سنین ۱۰ تا ۱۲ سالگی که با دوره جهش رشدی بلوغ بچه ها مطابقت دارد، شروع می شود. دفرمیتی، تنها علامت بیماری در بچه هاست. در انواع طول کشیده و در بزرگسالان درد هم وجود دارد. در اسکولیوز ناحیه لومبار درد نسبت به اسکولیوز سایر نواحی شیوع بیشتری دارد.سیر و پیش آگهی به سن شروع و محل درگیری وابسته است به نحوی که هر چه سن شروع کمتر باشد، پروگنوز بدتر است درگیری ناچیه کمری پروگنوز بهتری نسبت به درگیری ناحیه سینه ای دارد. قبل از تصمیم گیری در مورد درمان مناسب، باید ابتدا با توجه به سن شروع بیماری و محل اسکولیوز پیش آگهی بیماری را ارزیابی کرد. درمان در مواردی که پروگنوز خوب است (مثلاً درگیری کمری)، شامل پیگیری بیمار و انجام X-ray منظم هر ۶ ماه می باشد. در مواردی که پروگنوز بدتر است، درمان جراحی باید صورت گیرد. جراحی معمولاً برای جلوگیری از کوتاهی قد تا اوایل بلوغ به تأخیر میافتد؛ در این فاصله باید از درمان های نگهدارنده برای جلوگیری از بدترشدن عارضه استفاده کرد. درمان نگهدارنده شامل استفاده از braceهای مناسب می باشد. شایعترین braceهای مورد استفاده برای درمان ، انواع Boston   وMilwaukee  است اسکولیوز ساختاری ثانویهدر این زیرگروه از اسکولیوز، انحنای ایجادشده یک علت زمینه ای مشخص دارد. سه علت شایع اسکولیوز ساختاری ثانویه اختلالات مادرزادی (خصوصاً نیمه مهره)، پولیومیلیت (که باعث ضعف عضلات پاراورتبرال شده باشد) و نوروفیبروماتوز می باشد. شایعترین علامت، همان . دفرمیتی ایجاد شده است. درمان در اکثر مواقع شبیه درمان های توصیه شده برای  نوع ایدیوپاتیک است.اسکولیوز جبرانی در اسکولیوز جبرانی معمولاً خود ستون فقرات مشکلی ندارد، بلکه به علت خم شدن (Tiliting) لترال لگن (مثلاً به علت کوتاهی یک پا و یا وجود دفرمیتی های ابداکسیونی یا اداکسیونی) ستون فقرات به طور جبرانی خم می شود. در موارد طول کشیده به علت کوتاه شدن بافت های طرف تقعر اسکولیوز فیکس و ثابت می شود. اسکولیوز سیاتیکاسکولیوز سیاتیک دفرمیتی موقتی است که به خاطر اسپاسم عضلانی جبرانی در دردهای ستون فقرات ایجاد می شود. انحنا معمولاً در ناحیه لومبار است و در واقع یک وضعیت ضددرد می باشد. علت اولیه زمینه ایجاد درد در فقرات کمری، عمدتاً پرولاپس دیسک بین مهره ای است. شاخص ترین علامت در واقع «درد پشت» شدید است. شروع آن ناگهانی است و اسکولیوز جبرانی و چرخش مهره وجود ندارد. درمان علت زمینهای، این اسکولیوز را برطرف خواهد کرد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد