اشنایی با اولین دستگاه های بدنسازی عمومی


اشنایی با اولین دستگاه های بدنسازی عمومی

اشنایی با اولین دستگاه های بدنسازی عمومی

  اولین نوع وسیله تمرینی، وزنه هایی به نام هالتر و دمبل است که در بازار وجود دارند اگر نوعی برنامه تمرینی طرح کرده اید که از دمبل های بزرگ استفاده کنید، بهتراست راهنمای استفاده  از تمرینات با وزنه  را مطالعه کنید. این موضوع بسیار اهمیت دارد؛چون اگر از آنها استفاده صحیح نشود، زیان آور خواهند بود. تمرینات با وزنه، نیازمند تمرینات انعطاف پذیری، تمرینات قلبی - عروقی و استقامتی است.دومین نوع تمرینات با وزنه، دستگاه بدنسازی عمومی نام دارد. این دستگاه در میان ورزشکاران بسیار متداول و شناخته شده است. این وسیله تمرینی، قابلیت تغییر و جابه جایی دارد و آن را می توان متناسب با قدرت تمرینی و سطح آمادگی جسمانی فرد تنظیم کرد و بعد به تمرین پرداخت. در زیر، نمونه ای از یک جلسه تمرین ارائه شده است که می توانید آن را الگو قرار دهید:۱ - وزنه ای را انتخاب کنید که بتوانید آن را ۱۰ بار به راحتی بلند کنید.۲ - در هر جلسه تمرین، ۱۰ تکرار انجام دهید.۳- ابتدا با یک جلسه تمرین در هفته شروع کنید و آن را به سه جلسه تمرین در هفته برسانید.هر هفته مقداری بر قدرت شما افزوده خواهد شد. لازم است هر هفته بر تعداد وزنه ها بیفزایید تا فشار کار بالا رود و قدرت افزایش یابد. سعی کنید بیشتر آن نواحی از بدن را که در ورزش و فعالیت های روزانه تقویت نمی شوند، تقویت کنید. این وسیله تمرینی را همراه با دمبل و میل می تواند در مدارس، دانشگاه ها و یا باشگاه های ورزشی بیابید و از آنها استفاده کنید

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد