اصلاح بیمه های دندانپزشکی و توسعه امکانات دندانپزشکی


اصلاح بیمه های دندانپزشکی و توسعه امکانات دندانپزشکی

اصلاح بیمه های دندانپزشکی و توسعه امکانات دندانپزشکی

 

بعد از انقلاب اسلامی یک بازنگری اساسی در آموزش و تربیت دندانپزشک به عمل آمد و تعداد زیادی دانشکده دندانپزشکی تأسیس گردید.

هم اکنون تعداد ۱۹ دانشکده دندانپزشکی در سراسر کشور به تربیت دندانپزشک مشغول بوده و کل دندانپزشکان کشور به حدود دوازه هزار نفر رسیده است.

امروزه علیرغم محدودیتهای فراوانی که در زمینه وسایل، تجهیزات و مواد دندانپزشکی وجود دارد، دندانپزشکی در کشور ما در دنیا دارای جایگاه خاص خود میباشد و دندانپزشکان ما از تواناییهای علمی و مهارتی بسیار بالایی برخوردار می باشند.

دندانپزشکان در شهرها و بخشها و حتی در بسیاری از روستاهای کشور به ارائه خدمات مشغول می باشند. متأسفانه نارساییهای بیمه دندانپزشکی و گرانی خدمات این حرفه موجب گردیده است بسیاری از هموطنان ما نتوانند از خدمات دندانپزشکان بهره کافی ببرند.

اصلاح بیمه های دندانپزشکی و توسعه امکانات دندانپزشکی در سراسر کشور بویژه در مناطق محروم می تواند موجب بهرهگیری همه ایرانیان از خدمات دندانپزشکی شود. گرانی خدمات دندانپزشکی و عدم حضور دندانپزشکان در همه نقاط کشور موجب میشود تا افراد غیر مسؤول و سودجو به طور غیر قانونی به کار دندانپزشکی پرداخته و با درمانهای غلط و غیر علمی خود مشکلات عدیده ای را برای مردم به وجود آورند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد