اصلی ترین عامل استمناء و استشهاء چیست..؟؟


اصلی ترین عامل استمناء و استشهاء چیست..؟؟

اصلی ترین عامل استمناء و استشهاء چیست..؟؟

 

استمناء و استشهاء

استمناء و استشهاء خشنود کردن سرشت جنسی از راه برانگیختن مکانیکی و مالش آلت های جنسی است که به طور معمول شخص اغلب با دست انجام میدهد.استمناء (جلق) به معنی طلب منی کردن است این عمل ممکن است حکم یک نشانه روانی را پیدا کرده باشد و این کار و گرایش در بیماران جنون جوانی یا (اسکیزوفرنی) و بیماریهای روانی، وسواس و عصبی همه گواه است. استشهاء به معنی طلب شهوت کردن است که در دختران و زنان با مالش انگشتان دست و غیره انجام می گیرد. استشهاء را استمناء بالید هم میگویند.

زیان‏های استمناء و استشهاء

زیان‏های این عمل،هم جسمی و هم روانی است وآلوده شدگان به این انحراف باهردوزیان روبه‏رو می‏شوند و خطر ازدست دادن سلامتی جسمی و روحی ازمسلم‏ترین عواقبی است که این بیماران را تهدید می‏کند، از زیان‏های جسمیبیش از همه ناراحتی‏های چشم است.جوانی که از پانزده سالگی گرفتار این اعتیاد شده وتا سن 23 سالگی آن راادامه داده بود،چنان دچار ناتوانی جسمانی شد که هنگام خواندن کتاب چشم‏هایش سیاهی رفته و سرش درد می‏گرفت،حالتی شبیه سرسام به اودست داده بود، مانندافراد مست دچار سرگیجه شده بود، حدقه ‏های چشمش بیش از اندازه معمولی گشاد وباز شده و در گودی چشم‏های خود درد شدیدی احساس می‏کرد.بدبختی‏های دیگریکه دامن مبتلایان به این انحراف را می‏گیرد کم نیست واز آن جمله کم‏خونی، کم ‏اشتهایی، بدی‏گوارش، لاغری،دَوَران سر، کمردرد، ناتوانی دستگاه تناسلی،سستی و کم شدن نیروها تا آن‏جایی که نیروی راه رفتن را از برخی ازآنان می‏گیرد وناتوانی همگانی بدن را افزایش می‏دهد به طوری که مقاومتدربرابر بیماری‏ها رامی‏کاهد ونیز ضعف حافظه، کم رویی، کاسته شدن هوش وفهم، بی‏ارادگی، نومیدی و سرانجام دیوانگی را می‏توان نام برد.پسران یادخترانی که دچار این عادت هستند،اغلب از دوستان خود کناره‏گیری کرده،بهبازی‏هایی که هم‏سن‏های آن‏ها علاقه دارند،بی‏میل هستند،رنگشان زرد می‏شود وهنگام راه رفتن سررا پایین انداخته، پشت را خم می کنند عموماًناتوان،لاغر،سست وبی‏اراده بار می آیند.به‏علاوه، به دلیل ضعف حافظه دانشآموز نمی‏تواند به تحصیل ادامه دهد.آنچه درمسأله استمناء قابل ملاحظه است واین انحراف را از انحراف‏های دیگرجدا وخطرناک‏تر می‏سازد،این است که استمناء به فوری در افراد به صورت عادتدر می‏آید،چراکه برخلاف انحراف‏های دیگر نیازمند فراهم شدن شرایط ویژه‏اینیست،درنتیجه فرد به زودی دچار بسیاری از زیان‏های بدنی وروانی آنمی‏شود.لذا اسلام با واقع بینی آن را برای همه حرام وممنوع کرده وحتی یکبار هم تجویز نکرده است وآنان که بدون اندیشه وپژوهش این انحراف رابی‏زیان دانسته‏اند،یا ازمفاسد آن آگاهی ندارند ویا مقاصد دیگری را دنبال می‏کنند. چگونه می‏توان این حقیقت را نادیده گرفت که بسیاری از استمناءکنندگان با دیوانگی،فلج و حتی مرگ دست به گریبانند.پاره‏ای از نویسندگان در نوشته‏های خود دنبال حقیقتی نیستند، بلکه انگیزهآن‏ها اغلب جلب مشتری و جلب توجه بیشتر جوانان و خلاصه تسلیم دربرابرخواسته‏های لجام گسیخته جوانی هستند که درآن زندگی می‏کنند. آیا این نوعتقلید عاقلانه است؟درحالی‏که صدهانفرازدچارشدن به این انحراف فریادبرآوردندوهمگی نشاندادندکه به دنبال استمناء به چه روزگار سیاهی افتاده‏اند وچگونه نیروهایجسمی و روحی خودرا در زمان کوتاهی تباه کرده و گرفتار پیری زودرس وعارضه‏های گوناگون آن شده‏اند.بخشی از مواد متشرحه بدن یعنی«منی» جذب بدن می‏شود وسبب رشد نوجوان خواهدشد،نه تنها در رشد جسمی او مؤثر است بلکه در نمو روانی او هم بسیاراثردارد. هنگامی که براثر استمناء مکرر، این مواد بیرون می‏ریزد،گذشته ازپیدایش اختلال در رشد کامل جنسی،لاغری،ناتوانی شخصیتی، ناتوانی اراده، کمینیرو، کم رویی، کاهش نیروی روانی و ... را سبب می‏شود واین‏که برخی بدونقید وشرط از نوشته‏های غربی می‏گویند واثرات و زیان‏های آن را تلقین می‏پندارند، سخن بی اساسی است زیرا بسیاری از جوانان عواقب وخیمی را کهدراثر استمناء به آن دچارشده‏اند بیان می کنند و حتی آن را عمل خوب و سببرشد جسمی و روحی می دانستنداما پس از مدتی عواقب این کاردامان آن‏ها را بهشدت گرفته، در حالی که در معرض هیچگونه تلقینی نبودند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد