اصول تربیتی که پدر و مادرها باید در مورد کودکان بدانند


اصول تربیتی که پدر و مادرها باید در مورد کودکان بدانند

اصول تربیتی که پدر و مادرها باید در مورد کودکان بدانند

 درکوتاه مدت انتظار پیشرفت زیادی نداشته باشید.توقع خود را کم کنید و پیشرفتهای کوچک را نیز در نظر بگیرید. در هرزمان تنها روی یک مشکل تمرکز نمایید. با دید مثبت نگاه کنید و هرگز از تحسین کودکتان غافل نباشید. اهدافی را که در نظر دارید، با نیازهای کودکتان منطبق نمایید. مادران و پدران لطفا هماهنگ عمل نمایید.در مقابل کودکی که می‌خواهد هر چیزی را به زور و با جیغ و فریاد به‌دست آورد، باید چه رفتاری داشت؟ – نباید به جیغ‌های آنها اعتنا کرد. وقتی یک کودک با جیغ‌زدن یا پرخاشگری به خواسته‌های خود می‌رسد چون از این رفتار خود امتیاز و پاداش می‌گیرد و برایش لذت‌بخش است، بنابراین می‌آموزد که این رفتار را تکرار کند. اگر پدر و مادر به جیغ‌‌زدن فرزندان خود توجه کنند، این رفتار را در او تقویت می‌کنند.• چه راهکاری برای جلوگیری از این رفتارها پیشنهاد می‌کنید؟ در چنین وضعیتی باید از تکنیک نادیده گرفتن، استفاده کرد. یعنی وقتی یک کودک تلاش می‌کند فراتر از قوانین و مقرراتی که برایش وضع شده، امتیازی بگیرد ما باید از تکنیک نادیده گرفتن استفاده کنیم. یعنی در کنار او هستیم ولی نه به او نگاه می‌کنیم نه با او حرف می‌زنیم، فقط خودمان را مشغول می‌کنیم بدون این‌که با او ارتباط برقرار کنیم. این طوری کودک متوجه می‌شود بدون ارتباط با پدر و مادر، هیچ لذتی برایش وجود نخواهد داشت. اگر این کار را ادامه دهیم رفتار ناپسندش را ترک می‌کند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد