اصول کلیدی برای نتیجه گرفتن از داروهای DMT


اصول کلیدی برای نتیجه گرفتن از داروهای DMT

اصول کلیدی برای نتیجه گرفتن از داروهای DMT

 

همچنین، به یاد داشته باشید که هیچ یک از این داروها برای مصرف در دوران بارداری ایمن نیست، زیرا میتواند به جنین در حال رشد صدمه بزند.

انتظارات واقع گرایانه از داروهای تعدیل کننده ی بیماری (DMT): یکی از اصول کلیدی برای نتیجه گرفتن از داروهای DMT این است که بدانیم چه انتظارات معقولی می شود از آنها داشت و چه چیزهایی را نباید توقع داشت. نکاتی در این زمینه:

*این داروها درمان قطعی برای ام اس  محسوب نمی شود و برای این منظورساخته نشده است که احساس بهبودی بیشتری بکنید.

* این داروها در صورت تاثیر، میتواند تعداد و شدت عودها و تعداد ضایعات جدید مشهود در ام آرآی را کاهش دهد.

* با وجود مصرف این داروها نیز ممکن است هرازچندی دچار عود شوید یا ضایعات جدیدی را در ام آرآی مشاهده کنید (البته نه به تعداد قبلی)، همچنین ممکن است تعداد زیادی از علایم قدیمیتان را باز هم داشته باشید.

واقعیت این است که برای آگاهی از تأثیر داروهای تعدیل کننده ی بیماری نباید به ارزیابی روزانه ی عملکرد آنها پرداخت. زیرا هدف درمان با داروهای مزبور کاهش فعالیت بیماری است. شما و پزشکتان مؤثر بودن درمان را با پیگیری عودها، دقت شما داروهای DMT را بر پایه ی این فرض مصرف می کنید که این داروها همان تأثیری را بر شما خواهد داشت که قبلاً در آزمایشات تحقیقاتی بالینی داشته است - ادامه دهید و مهم نیست که تحت کدام درمان قرار دارید.

در صورتی که پزشکتان تشخیص دهد که درمان فعلی کمک چندانی به کند کردن روند بیماری نمیکند، توصیه خواهد کرد که دارویتان را تغییر دهید تا متوجه شود آیا آن دارو در رسیدن به این مهم کارایی دارد یا نه. هم اکنون تحقیقات بالینی در جریان است تا ببینند آیا این داروها را میتوانند به صورت مؤثر و بی خطر، همراه با یکدیگر تجویز کنند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد