اضافه وزن مادران در دوران بارداری


اضافه وزن مادران در دوران بارداری

اضافه وزن مادران در دوران بارداری

 به دلیل آنکه زنانی که دوقلو، سه قلو یا چندقلو باردارند بیشتر در معرض خطر بروز مشکلاتی در رابطه با رشد جنینند (به مبحث محدودیت رشد داخل رحمی» بعدا در این فصل مراجعه کنید)، انجام این بررسیهای منظم سونوگرافی از اهمیت زیادی برخوردار است. 7 اضافه وزن: متوسط اضافه وزن برای بارداری های دوقلو، ۱۵ تا ۲۰ کیلوگرم است. ولی میزان دقیق وزنی که اضافه می کنید، به وزن قبل از بارداری شما بستگی دارد.انستیتو پزشکی توصیه می کند مادرانی که دوقلو باردارند، در طول  قبل از بارداری، به میزان رشد مطلوب دست یابید، و اینکه اضافه وزن در سه ماهه های اول و دوم از اهمیت خاصی برخوردار است. دکترها از هفته ی ۳۴ برای سه قلوها اضافه وزن ۲۰ تا ۲۳ کیلوگرم و بیش از ۲۳ کیلوگرم را برای چهارقلوها توصیه می کنند.دوران بارداری اغلب برای مادرانی که دوقلو دارند بدون دردسر پیش می رود، ولی درد و زایمان باز می تواند پیچیده باشد. به همین دلیل، توصیه می کنیم خانم هایی که بیش از یک جنین باردارند، در یک بیمارستان، جایی که پرسنل برای کنترل بروز هرگونه عوارض احتمالی حضور داشته باشند، زایمان کنند.با فرض آنکه بچه ها دورهی کامل را سپری کرده اند، فرزندان شما می توانند در وضعیت های متفاوتی قرار بگیرند. اساسة، وضعیت های آنان به سه صورت امکان پذیر است: » هر دو جنین می توانند در وضعیت سرته (ورتکس) باشند، همان طور که در حدود ۴۵ درصد از بارداری های دوقلو به این شکل است (به شکل الف ۳-۱۴ نگاه کنید). هنگامی که بچه ها در این وضعیت باشند، زایمان طبیعی ۶۰ تا ۷۰ درصد از مواقع با موفقیت انجام می شود.جنين اول می تواند سرته ولی دومی در این حالت نباشد، همان طور که در ۳۵ درصد از موارد به این شکل است، احتمال انجام سزارین بیشتر است، مگر آنکه پزشک بتواند بچه ی دوم را به وضعیت سرته بچرخاند. اینکه چرخاندن بچه با زبردستی به این روش عاقلانه است یا نه، موضوعی است که در بین پزشکان به بحث و مناظره منجر شده است. انتخاب دکتر شما برای چرخاندن بچه یا به دنیا آوردن او با وضعیت ته، به آموزش، تجربه و تعصب حرفهای او بستگی می یابد. 7 جنين اول می تواند در وضعیت ته (بریچ) یا عرضی (به صورت افقی در امتدادرحم باشد، و جنین دوم می تواند در وضعیت ته، سرته یا عرضی قرار داشته باشد؛ همان طور که تقریبا در ۲۰ درصد از مواقع به این صورت است (به شکل های ب ۳-۱۴ و ج۳-۱۴ نگاه کنید). با هریک از این ترکیب وضعیتها، در صورتی که بچه ها نارس باشند، راه های انتخابی ممکن است متفاوت باشد. در هر مورد، قبل از زمان زایمان با دکتر خود در مورد احتمالات مشورت کنید.شروع درد و زایمان با دوقلوها  تقریبا همیشه ، زایمان زنانی که سه قلو باردارند، از طریق سزارین انجام میشود. با وجود این، اخیرا برخی مطالعات حاکی از آن است که تحت شرایط بسیار خاص و با ضوابط بسیار دقیق، زایمان طبیعی برای بارداری های سه قلو ممکن است. از آنجا که اکثر سه قلوها از طریق سزارین به دنیا می آیند، بخش بعدی وضعیت های زایمان و وضع حمل را برای خانم هایی که دوقلو باردارند، مطرح کرده است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد