اطلاعاتی درباره چربی های اشباع شده و اشباع نشده بخوانید…


اطلاعاتی درباره چربی های اشباع شده و اشباع نشده بخوانید…

اطلاعاتی درباره چربی های اشباع شده و اشباع نشده بخوانید...

چربی های اشباع شده و اشباع نشده 

آمارها نشان می دهند سالانه بین ۱/۲۵ تا ۱/۵ میلیون نفر بر اثر ابتلا به حملات قلبی و حدود ۵۰۰ هزار نفر به دلیل بیماریهای قلب و عروق و بخصوصی تنگی سرخرگ کرونر قلب جان خود را از دست می دهند.

علت این مرگها آن است که تأمین غذایی و اکسیژن رگهای تغذیه کنندهٔ قلب دچار اختلال می شود و این امر سبب میشود قسمتی از عضله قلب بمیرد و در نتیجه، نتواند در عمل تقریباً نیمی از افرادی که به بیماری قلبی مبتلا هستند زندگی پر رنجی را تحمل میکنند. این افراد بطور متوشط پنج تا بیست سال زودتر از زمان مورد انتظار جان خود را از دست می دهند و اغلب این مرگهای زودرس به دلیل مصرف چربی بیش از حد در برنامه غذایی آنهاست

در ابتدا مصرف چربی های اشباع شده در برنامهٔ غذایی باعث افزایش سطحکلسترول خون شما می شود. آنگاه سطوح بالای کلسترول در خون شما پخش میگردد. و سبب رسوب لایه ای از چربی در رگ های شما می شود که این حالت را «تصلب شرایین» (سخت شدن رگها) می گویند و در نهایت شما به بیماری قلبی دچار خواهید شد.

این فرآیند از ابتدای زندگی یعنی از زمانی که در اوان کودکی هستید آغازمی شود. بنابراین، دانشمندان بر این نکته تأکید دارند که میزان چربی در برنامهٔ غذایی را باید از زمان کودکی و حتی از زمانی که فرد در سن دو سالگی است کاهش داد.

نقش رژیم غذایی به همان اندازه در یجاد بیماریهای قلبی مؤثر است درایجاد سرطان نیز تأثیرگذار می باشد. سالانه حدود نیم میلیون نفر در ثر ابتلا بهسرطان فوت میکنند که علت ۱۰٪ تا ۷۰٪ آنها نوع موادی است که در برنامهٔاگر میخواهید بیست سال زودتر بمیرید، چربی یشتری مصرف کنید.

با توجه به آمارهای ارائه شده روشن خواهد شد که:

جالب است بدانید تقریباً ۹۹٪ از مرگهایی که به دلیل سرطان اتفاق می افتد، در  اثر وجود چربی زیاد یا مواد سرطانزا در برنامهٔ غذایی و یا موادی است که روزانه مصرف میکنیمبیماریهای قلبی و سرطان در آمریکا سالانه علت ۷۰٪ از مرگها به شمار سرطان جان خود را از دست می دهند و این امر در حالی است که علت هردو هر ساله چند میلیون نفر از مردم از بیماریهای ناشی از چاقی زیاد ماننددیابت غیر وابسته به انسولین، بیماری های کیسه صفرا یا فشار خون رنج میبرند و بین نیمی از مرگها و بیماری هایی که قبل از شصت و پنج سالگی اتفاق می افتند با .رژیم غذایی ارتباطی مستقیم وجود دارد

چربی ها و روغن هایی که در غذا از آنها استفاده می کنیم ترکیبی هستند ازاسیدهای چرب که به آنها چربی های اشباع شده و غیر اشباعی می گویند که تأثیرات مختلف بر سلامت ما دارند.

در یک مادهٔ غذایی تنها یک نوع خاصی از  اسیدهای چرب وجود ندارد بلکه ترکیبی از آنها یافت می شود ولی یکی از - اسیدهای چرب ارجحیت بیشتری دارد. مثلاوقتی که از کره به عنوان روغن برای سرخ کردن غذا استفاده میکنیم، بیشتر آن، چربی اشباع شدہ است. کره حدود ٪۶۲ چربی اشباع شده دارد، در حالی که روغنهای گیاهی چربی اشباع شده کمتری دارند و بیشترین چربی موجود در آنها چربی غیراشباعی میباشد مانند روغن زیتون

روغنهای گیاهی حاوی ۱۵٪ یا کمتر، اسیدهای چرب اشباع شده هستند. مثلاً روغن زیتون حدود ۷۴٪ چربی غیر اشباعی دارد.

چربی های اشباع شده، در هوای اتاق، مقاومند و به شکل اولیهٔ خود باقی  می مانند در حالی که چربی های غیر اشباعی به شکل مایع درمی آیند. 

چربیهای هیدروژنه، چربیهایی هستند که در مولکول آنها اتم هیدروژن با اتم کربن ترکیب شده است. این چربیها باعث افزایش نوعی اسید چرب می شوند که مصرف مقدار کمی از آن نیز میتواند خطرناک باشد.

 چربیها و روغنها در غذاهای ما به صورت ترکیبی از اسیدهای چرب اشباع شده و اشباع نشده اند. بنابراین، حتی اگر در طبخ غذا فقط از گیاهان و برای سرخ کردن آنها از روغنهای گیاهی مانند روغن نارگیل یا کره استفاده کرده باشید در واقع از چربیهای اشباع شده نیز استفاده کرده اید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد