اطلاعاتی در مورد غده پروستات


اطلاعاتی در مورد غده پروستات

اطلاعاتی در مورد غده پروستات

 

غده پروستات

پروستات یک ارگان فیبری عضلانی و غددی است که درست زیر مثانه واقع شده است. وزن آن محدود ۲۰gr بوده و ۲/۵cm از پیشابراه خلفی را دربرمیگیرد. در قسمت فوقانی به وسیله لیگامان پوبوپروستاتیک و در قسمت تحتانی توسط دیافراگم اوروژنیتال تقویت می شود. در قسمت خلفی، پروستات توسط دو مجرای انزالی سوراخ می شود. این مجاری در محل Veromuntanum واقع در کف پیشابراه پروستاتی و درست قبل از اسفنکتر خارجی ادراری تخلیه می شوند. بر طبق طبقه بندی LOWSely پروستات به ۵ لوب قدامی، خلفی، میانیه طرفی چپ و طرفی راست تقسیم میشود. اما تقسیم بندی دیگری که بیشتر به کار میرود، McNeal است که پروستات را به ناحیه محیطی، ناحیه مرکزی، ناحیه بینابینی (transitional)، سگمان قدامی و ناحیه اسفنکتری پیش پروستاتی تقسیم نموده است. آدنومای پروستات از غدد اطراف پیشابراهی در محل لوب های میانی یا طرفی منشا می گیرند. لوب خلفی مستعد ایجاد، تغییرات بدخیمی است. (ناحیه محیطی در تقسیم بندی Mc Neal). در خلف پروستات، ۲ لایه از فاسیای دنون ویلیرز (Donon-Villiers) واقع شده که در واقع باقیمانده سروزی بن بست دوگلاس هستند و تا دیافراگم اوروژنیتال امتداد دارند. - عروق خونی شریان های پروستات از شریان مثانه ای تحتانی، پودند ال داخلی و رکتال میانی مشتق میشوند و وریدهای آن به شبکه دور پروستاتی تخلیه می شود که ارتباطاتی با ورید عمقی پشتی آلت و ورید ایلیاک داخلی دارد.وزیکول سمینال (کیسه منوی) در نسبت بالا ی پروستات و زیر قاعده مثانه واقع شده و هر یک ۶cm طول دارد. کاملاً نرم بوده و حالب از قسمت داخلی آن عبور می کند. خونرسانی آن مشابه پروستات می باشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد