اطلاعاتی کامل از تنگی پیشابراه و راه درمان آن…..


اطلاعاتی کامل از تنگی پیشابراه و راه درمان آن…..

اطلاعاتی کامل از تنگی پیشابراه و راه درمان آن.....

 

تنگی پیشابراه

اغلب ناشی از تروما یا عفونت میباشد، عفونت، به ویژه ناشی از استفاده طولانی مدت از کاتترهای تعبیه شده در پیشابراه و ترومای خارجی ناشی از شکستگی لگن یا صدمات نوع زین اسبی، جز علل مهم آن میباشد. شایعترین شکایت کاهش جریان ادراری میباشد. پخش شدن یا جریان دوگانه ادرار و خروج قطره قطره ادرار پس از ادرار کردن نیز گاهی وجود دارد. ترشح مزمن پیشابراهی اغلب یک شکایت عمده بوده و به نظر می رسد که با پروستاتیت مزمن در ارتباط باشد در صورت عفونی شدن، علایم تکرر ادرار و سوزش ادراری دیده می شود. VCUG یا یورتروگرام محل و وسعت ضایعه را نشان می دهد. عوارض آن شامل پروستاتیت مزمن، عفونت مزمن ادراری، دیورتیکول مثانه، فیستول های پوستی - پیشابراهی و آبسته های اطراف پیشابراه است. درمان شامل گشادکردن تنگی های پیشابراه و یا اورتروتومی زیر دید ،مستقیم اندوسکوپی استعلل شایع بروز زخم پیشابراه عبارتند از: التهاب دایمی پیشابراه در اثر عفونت های مقاربتی (مانند سوزاک) و آسیب های دستگاه تناسلی (مثلاً در اثر شکستگی لگن).
  • علایم تنگی پیشابراه عبارتند از: کاهش فشار ادرار؛ اشکال در ادرار کردن؛ ادامه ادرار به صورت قطره قطره، پس از پایان ادرار کردن؛ احساس عدم تخلیه کامل مثانه پس از ادرار کردن؛ تکرر ادرار.
تنگی پیشابراه در صورت عدم درمان ممکن است موجب انسداد کامل و در نتیجه، احتباس ادرار شود. تخلیه ناقص ادرار از مثانه باعث التهاب مثانه (سیستیت) می شود وگاهی با افزایش غیرطبیعی فشار دستگاه ادراری و در نتیجه، آسیب دیدگی کلیه همراه است
  • تشخیص تنگی پیشابراه از طریق رادیوگرافی (با تعیین اینکه آیا پس از ادرار، مثانه به طور کامل تخلیه می شود یا نه) صورت می گیرد. با سیستوسکوپی می توان محل تنگی پیشابراه را مشخص نمود.
درمان تنگی پیشابراه به محل آن و سن بیمار بستگی دارد. ساده ترین روش درمان، گشاد کردن پیشابراه با استفاده از سوند است که تحت بی حسی موضعی، هر هفته و به مدت چند ماه وارد مجرای ادرار و پیشابراه می شود. در تنگی های شدید می توان بافت زخمی پیشابراه را به وسیله سیستوسکوپی و با عمل جراحی برداشت و سپس با جراحی پلاستیک، قسمت مزبور را ترمیم نمود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد