اطلاعات اولیه و ضروری از دندانپزشکی


 اطلاعات اولیه و ضروری از دندانپزشکی

 اطلاعات اولیه و ضروری از دندانپزشکی

 اطلاعات اولیه و ضروری از دندانپزشکی می تواند از جهات زیر برای تک تک اعضای یک خانواده مفید باشد.

 ۱. والدین که مسؤولیت اصلی حفظ سلامت کودکان خود را به عهده دارند، می توانند با مطالعه این کتاب با راههای حفظ سلامت دندانهای کودکان خود آشنا شده و ضمن نظارت دقیق و مراقبت از سلامت دهان و دندان کودکان خود در موقع مناسب نسبت به پیشگیری و درمان بیماریهای احتمالی اقدام نمایند

 ۲. کودکان با مطالعه کتاب به شرایط حساس دوره سنی خود آگاه شده و بیشتر و بهتر مراقب سلامت دهان و دندان خود خواهند بود.

 ۳. از این کتاب می تواند نقش یک مشاورامین در کلیه زمینه های دندانپزشکی و بهداشت دهان و دندان را ایفا نماید.

4-پدر و مادر و بزرگترهای خانواده می توانند با مطالعه این کتاب و کسب آگاهی بیشتر در انتخاب دندانپزشک خود و نوع درمانی که لازم دارند، آگاهانهتر عمل نمایند. طبق نظر سازمان بهداشت جهانی هرچه سطح آگاهیهای مردم یک جامعه بالاتر باشد، به همان نسبت از سطح سلامت بالاتری برخوردار خواهند بود؛

5-به علاوه میزان مشارکت کلیه مردم جامعه در بالابردن سطح بهداشت آن جامعه می کند تا با برگزاری کلاسها و دوره های آموزشی، معلمان را در زمینه بهداشت عمومی و بهداشت دهان و دندان آموزش دهند تا این قشر مؤثر بتوانند اطلاعات خود را به شاگردان خود منتقل نمایند مسؤولیت دندانپزشک مسؤولیت یک دندانپزشک چیست و حیطه کاری او کدام است؟ یک دندانپزشک مسؤولیت حفظ تأمین و ارتقاء سلامت دهان و دندان جامعه را به عهده دارد. حفظ سلامت به معنی پیشگیری از بروز بیماریهای دهان و دندان، تأمین سلامت عبارت است از درمان بیماریهای به وجود آمده وبازسازی فکین و دندانها ارتقاء سلامت یعنی بالابردن روز افزون سطح سلامت دهان و دندان افراد جامعه در واقع  دانپزشک مسؤولیت دارد تا دستگاه جونده افراد جامعه را همواره در سلامت کامل نگهدارد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد