اطلاعات به دست آمده از سونوگرافی برای جنین 


اطلاعات به دست آمده از سونوگرافی برای جنین 

اطلاعات به دست آمده از سونوگرافی برای جنین 

 

سونوگرافی برای جنین مانند یک معاینه ی عمومی است. می تواند اطلاعاتی در مورد موارد زیر فراهم کند.

 تعداد بچه ها

سن بارداری

 میزان رشد جنین

وضعیت جنین

 حرکت،

 تمرینات تنفسی (جنین قفسه ی سینه و شکم خود را طوری حرکت می دهد که انگار هوا تنفس می کند)

 میزان ضربان قلب جنین

 مقدار مایع آمنیوتیک موقعیت جفت آناتومی جنین، از جمله تشخیص برخی از نقایص مادرزادی

 جنسیت بچه (بعد از ۱۵ تا ۱۶ هفتگی)،  اگر چه همیشه نمی توانید آن را ببینید

ممکن است یک دکتر متخصص زنان و زایمان، جنین شناس، یا رادیولوژیست) و یا یک تکنسین، سونوگرافی را انجام دهد. گاهی یک تکنسین بررسی اولیه را انجام میدهد، و دکتر بعدا وارد می شود تا تصاویر یا عکس های چاپ شده را کنترل با بررسی کند. در اصل، معاینه گر ابتدا اندازهی جنین را می گیرد و بعد آناتومی او را بررسی می کند. وسعت و میزان جزئیات معاینه از هر زن به زنی دیگر و از هر دکتر به دکتری دیگر تفاوت دارد. یک سونوگرافی مبسوط ساختارهای زیر را بررسی می کند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد