اطلاعات جامعی درباره گیاه دارویی پاخری


 اطلاعات جامعی درباره گیاه دارویی پاخری

 اطلاعات جامعی درباره گیاه دارویی پاخری

 در فارسی گیاه دارویی پاخری را خرخره و دوست الحمار هم می گویند. این گیاه در همه جا می روید و شما حتماً در گردشهایی که در دشت و بیابان داشته اید به آن برخورده اید.ساقه پاخری راست و پوشیده از پوسته است. رنگ آن قرمز، و دارای  کرک می باشد. ارتفاع آن گاهی به ده تا بیست سانتی متر میرسد. گنهای آن که در بهار باز می شود، به رنگ زرد طلایی است و به گلهای گیاه دارویی دیگری که به نام دندان شیر معروف است، شباهت دارد. گل و برگهای گیاه پاخری مصرف دارویی دارد و شما باید همین که گلهای آن غنچه کرد و شکفته شد، آنها را بچینید و در سبدی که هوا از آن عبور میکند بریزید و در جایی که سایه است و هوا جریان دارد بگذارید تا خشک شود. ولی برگهای آن را در خرداد یا تیر باید بچینید و نورا خشک کنید و بهتر است در جاهایی که هوا مرطوب است آن را در کوره خشک کنید

کمی از تاریخ

گیاه دارویی پاخری را قدیمی ها می شناختند. بقراط حکیم که سیصد وشصت سال قبل از میلاد مسیح می زیسته است، مصرف آن را برای بیمارانی که آسم نفس تنگی داشتند توصیه میکرد، و دستور می داد آن را با عسل مخلوط سازند و حداقل هفت تا هشت بار در روز به صورت قرص بم کند. دیویسکورید، طبیب دیگر یونانی، برگ و ریشهٔ پاخری را به عنوان بخور و تدخین در مورد سرفه های خشک و دبل سینه توصیه میکرد و نسخه میداد. سنت هیلدگراد، طبیب قرون وسطی، گیاه پاخری را برای اختلالات معده و کبد استعمال میکرد.

طرز مصرف گیاه پا خری

گلهای پاخری دارای تانن و ماده ای به نام فارادیول (Faradiol) و اسید های مالیک، ویلیک و فسفوریک، و املاح آهن، پتاسیم و یک روغن مایع اصلی و لعاب می باشد.درمان آسم بیست تا سی گرم گلهای پاخری را که خشک کرده اید در یک لیتر آب جوش بریزید و ده دقیقه بگذارید بماند تا دم بکشد. بعد، آن را با صافی صاف کنید. سوراخ های پارچه صافی باید خیلی ریز باشد تا ذرات گیاه که مخاط گلو را تحریک میکند در دمکردهٔ آن داخل نشود. این دمکرده را با عسل شیرین کنید و هرروز دو تا سه فنجان از آن را بین غذاهای اصلی بنوشید.به طرز دیگری هم میتوانید برای درمان آسم از برگ پاخری استفاده کنید. به این ترتیب که پنجاه تا شصت گرم برگ خشک پاخری را در یک لیتر آب سرد بریزید و ظرف محتوی آن را روی آتش بگذارید تا بجوش آید و دو دقیقه بجوشد. بعد آن را از روی آتش بردارید و دو دقیقه بگذارید بماند تا دم بکشد. سپس، آن را با عسل شیرین سازید و هرروز در بین غذاها میل بفرمایید.برگه ای پاخری دارای گلوکوزید تلخ و بسیاری از مواد شورای است. شما میتوانید گل و برگهای این گیاه را برای درمان ورم گلو و مجاری تنفسی، به کار برید و همچنین در مورد بحران های آسم، اسهال، درد معده، قولنج های لنفاتیک، بیماری های پوستی، و دردهای کلیه، با موفقیت مصرف کنید.در مورد استعمال خارجی این گیاه، برگهای پاخری را برای درمان انواع آبسه و دمل می توانید مصرف کنید.درمان آبسه و دملیک مشت برگهای پاخری را که تازه چیده اید، بشویید و آبش را بگیرید و بعد آن را تکه تکه و خرد کنید و آن را در پارچه ای نازک بریزید و آن پارچه را به عنوان ضماد روی دبل بگذارید و در هر بیست و چهار ساعت، هربار آن را تجدید کنید. بزودی آبسه و دمل شما سرباز خواهد کرد و خوب خواهد شد.درمان برونشیتدمکرده گلهای پاخری و یا جوشانده برگها ،  اگر مصرف شود، سرفه های برونشیتی مزمن را آرام خواهد کرد. وقتی صدای شما گرفته است و یا از ورم قصبه الریه در زحمت هستید، می توانید دمکرده یا جوشانده گل و برگ پاخری را برای درمان آن مصرف نمایید. ܂درمان اسهالبیست تا سی گرم گلهای خشک پاخری را در یک لیتر آب جوشان بریزید و مثل چای، آن را به مدت دهدقیقه دمکنید. بعد، آن را در صافی بریزید و صاف کنید، و هرروز سه فنجان از آن بنوشید، دمکردهٔ گل و یا جوشاندهٔ برگ پاخاری قولنجهای اسهالی و یا بحرانهای شکم روش را آرام کرده و درمان میبخشد.درد معدهدمکرده سی تا بیست گرم گل پاخری و یا جوشانده پنجاه تا شصت گرم برگ آن، بترتیبی که طرز تهیه آن را در بالا شرح دادیم، برای درمان درد معده بسیار مؤثر است، و هضم غذا را آسان می کند.قانقاریای لنفاتیکورم قانقاریای لنفاتیک  را میتوان با دمکرده گل و جوشانده برگ پاخری که طرز تهیه و مقدار مصرف آن را در مورد آسم شرح دادیم معالجه و درسان خشکی پاخری و یا پنجاه تا شصت گرم برگ آن را در یک لیتر آب جوش دم کنید و یا بجوشانید، و بترتیبی که در مورد آسم شرح دادیم، تهیه و مصرف نماید. درمان خویی بر ضد زکام و گریپ است.درمان بیماریهای پوستی سی گرم گل خشک پاخری را در یک لیتر آب جوشی بریزید و ده دقیقه دم کنید. با آن را صاف کنید و با عسل شیرین نمایید و هرروز سه فنجان از آن را بین غذاهای صبحانه، ناهار و شام بنوشیداگر میخواهید برگ باخری را در این مورد مصرف نمایید، باید شصت گرم برگ خشک پاخری را در یک لیتر آب سرد بریزید و ظرف محتوی آن را روی آتش بگذارید تا بجوش آید و دو دقیقه بجوشد. بعد، آن را صاف کنید و هرروز سه فنجان از آن را بنوشید.دمکرده و جوشانده گل و برگ پاخری درمان بیماریهای پوستی است.اختلالات کلیهاگر کلیه شما سنگ آورده و یا درد می کند دمکرده گل و یا جوشانده برگ گیاه دارویی پاخری را تهیه کنید. و برنیی که در مورد آسم شرح دادیم مصرف نمایید. اختلالات کلیه را برطرف میسازد.   

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد