اطلاعات جامع از تومورهای بافت نرم


اطلاعات جامع از تومورهای بافت نرم

اطلاعات جامع از تومورهای بافت نرم

  تومورهای خوش خیم لیپوم، لیپوم معمولاً از بافت زیرجلدی منشاء میگیرد، توده ای نرم، لبوله و اغلب بزرگ ایجاد می کند که در کپسول نازکی احاطه شده است. این تومور معمولاً محتوای چربی بالایی دارد و بافت های همبندی در آن بسیار کم هستند. گاهی بافت هم بندی توده، بسیار زیاد است که باعث ایجاد قوام سفت برای تومور می شود به این نوع اخیر تومورها، فیبرولیپوام گفته میشود. همانژیوم، همانژیوم مویرگی که غالباً مادرزادی است باعث ایجاد نقاط نامنظم قرمز و کمی برجسته در پوست میگردد. نوع کاورنو از عروق گشاد همراه با بستر همبندی تشکیل شده است می تواند باعث اختلال در زیبایی و یا عوارض ترمبوز (مثل درد و تورم) گردد.تومور دسموئید این تومور، نادر است و در بالغین جوان به صورت تورم در بافت های عضلانی - نیامی خصوصا در تنه و شانه ها دیده می شود. از لحاظ بافت شناسی شبیه فیبروسارکوم های بدخیم هستند امّا هرگز متاستاز نمی دهند و رشد آهسته ای دارند، امّا امکان عود آنها بعد از برداشت جراحی وجود دارد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد