اطلاعات جامع در ارتباط با تومورهای بدخیم


اطلاعات جامع در ارتباط با تومورهای بدخیم

اطلاعات جامع در ارتباط با تومورهای بدخیم

 ادنوکارسینوم های کلیه (کارسینومای سلول کلیوی یا RCC)٪۳ کل کانسرهای بالفین و ۸۵٪ تومورهای بدخیم کلیه را تشکیل می دهد. حداکثر شیوع در دهه پنجم و ششم و نسبت مرد به زن، ۲ به ۱ است. (اسامی دیگر، هایپرنفروما و clear سل کار سینوما است.) دارای دو شکل ارثی است:۱ - بیماری Von Hippel-Lindau که یک سندرم فامی لیال سرطانی است و مبتلایان مستعد ایجاد تومور در ارگان های متعدد مثل همانژیوبلاستومای مخچه، آنژیومای شبکیه و RCC با سلول clear دوطرفه می باشند.۲- رنال کارسینومای پاپیلاری ارثی : مبتلایان مستعد ایجاد تومورهای متعدد دوطرفه کلیه، با نمای پاتولوژیک پاپیلری می باشند. برخلاف von Hippel-Lindau بیشتر تظاهرات نئوپلاستیک در این بیماران، محدود به کلیه است. اتیولوژی و پاتوژنز علل ایجاد آن ناشناخته می باشد. سیگار کشیدن ریسک RCC را حداقل دو برابر افزایش میدهد. همچنین در معرض آزبست و محصولات نفتی قرارگرفتن، خطر آن را افزایش میدهد. همراهی با کیستهای اکتسابی کلیه (در ٪۳۹ مبتلایان به کیست اکتسابی) دیده شده است، بخصوص در آنهایی که همودیالیز می شوند. این کیستها متعدد و دوطرفه بوده، در کلیه بیماران اورمیک دیده می شوند. منشا ایجاد آن احتملاً از اپیتلیوم توبول های پروگزیمال کلیوی بوده، به علت چربی زیاد می تواند به صورت clear باشد. این تومور فاقد کپسول واقعی است و می تواند به داخل وریدهای کلیوی گسترش یابد. بیماران هنگام تظاهر بیماری دارای شواهدی از متاستاز دوردست بوده و شایعترین محلی متاستاز ریه است. Staging تومور (برای Staging پس از معاینات و آزمایش های روتین، CT شکمی، CT ریه و اسکن استخوان در موارد مشکوک انجام میشود)

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد