اطلاعات جامع و علمی از گیاه خرفه (Portulaca oleracea)


اطلاعات جامع و علمی از گیاه خرفه (Portulaca oleracea)

اطلاعات جامع و علمی از گیاه خرفه (Portulaca oleracea)jicnjcc

خرفه (Portulaca oleracea)

اسامی عمومی دیگر: یاتورک، بقله، حرمه، رجله، بر بیر، بلبشه نامهای علمی دیگر: (.Portulaca oleracea L) نام خانواده: خانوادهٔ جعفری (Portulacaceae) نوع گیاه: بوته قسمت مورد استفاده: تمام گیاه مواد متشکله موثر: موسیلاژ، ساپونین، ویتامین  .روغن فرار، الکالوئید، گلیکوزید، پیگمانهای قرمز خواص درمانی: خرفه را به عنوان مدر، صفراآور، ضد اسکوربوت، تصفیه کنندهٔ خون و تب بر مورد استفاده قرار می دهند. مصرف خام یا پختهٔ آن باعث پایین آمدن چربی خون و رفع التهابهای داخلی بدن می گردد.موارد استفاده در پزشکی سنتی ایران: پزشکان سنتی آن را به عنوان خنک کننده، ضد اسکوربوت، ملین، رفع لاغری، ضد ورم، رفع تشنگی و مقوی قوهٔ باه و در استعمال خارجی برگهای له شدهٔ آن را جهت رفعسوختگی ها، میخچهٔ پا، دمل و جوش توصیه نموده اند.مقدار و دستور مصرف: گیاه تازهٔ خرفه را به مقدار ۱۰۰-۵۰ گرم روزی سه بار همراه غذا میل شود. عوارض جانبی و سمیت: ندارد. موارد عدم استعمال: ندارد.cxxx 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد