اطلاعات جامع و علمی از گیاه کنگر(Cynara scolymus)در طب سنتی


اطلاعات جامع و علمی از گیاه کنگر(Cynara scolymus)در طب سنتی

اطلاعات جامع و علمی از گیاه کنگر(Cynara scolymus)در طب سنتی

کنگر(Cynara scolymus) 

اسامی عمومی دیگر : کنگر فرنگی ، خرشف بستانی ، کنگر بستانی ، محکوب بستانی ، خربع بستانی ، لنگنار ،hgf7 زلم بستانی، خرشوف، آرتیشونامهای علمی دیگر: سینارا اسکولیموس (.Cymara Scolymus L).نام خانواده: خانوادهٔ کاسنی (Compositae). نوع گیاه: بوته. قسمت مورد استفاده: برگ و گلها.مواد متشکله موثر : سینارین (شبیه به اینولین)، آنزیمها (کاتالاز، اکسی داز، سی ناراز، اسکوزینتاز) تانن، ویتامینها، اسید کلروژنیک، لاکتونها، کوفیتول، سزکوئی ترپنها، مواد رنگی، فلاونوئیدها، ساپونینهایو ستروئیدی،خواص درمانی: کنگر را به عنوان پائین آورندهٔ قند خون، صفرابر، کم کننده کلسترول خون، ادرارآور، ضد روماتیسم، مقوی معده، دافع سنگ کلیه و مثانه و ضدn-byv اسکوربوت به کار میبرند.موارد استعمال در پزشکی سنتی ایران: گذشته کنگر را به عنوان پائین آورندهٔ قند خون، کاهش دهندهٔ کلسترول و افزایندهٔ ترشح صفرا توصیه نموده اند. مقدار و دستور مصرف: شیره و برگ تازه کنگر به مقدار ۳۰۰-۱۰۰ گرم در یک فنجانعوارض جانبی و سمیت: ندارد. موارد عدم استعمال: ندارد. 

guil


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد