اطلاعات کاملی از تنیدگی/ قسمت اول


اطلاعات کاملی از تنیدگی/ قسمت اول

اطلاعات کاملی از تنیدگی

 تعریف تنیدگیتمام ما سطوح مختلفی از تنیدگی را هر روز تجربه میکنیم. در حقیقت، واکنش های یک فرد نسبت به تنیدگی برای ادامه حیات ضروری است. تنیدگی هم اثرات مثبت و هم منفی دارد و به وسیله تغییری درمحیط که فرد آن را به صورت یک تعرض، تهدید، و یا خطر درک میکند حاصل میگردد. به زبان ساده می توان گفت، تنیدگی وضعیتی است که در آن سیستم انسانی به تغییراتی که در وضعیت تعادل طبیعی آن رخ میدهد واکنش نشان میدهد.عوامل تنیدگی زا عامل تنیدگی زا، عاملی است که باعث میشود شخصی دچار تنیدگی گردد. این عامل باعث ایجاد تغییر در وضعیت تعادل فرد می شود. عوامل تنش زا به ۲ دسته داخلی (مانند بیماری، تغییرات هورمونی، یا ترس) و خارجی (مثل صدای بلند، سرما، یا گرما) تقسیم می شوند.تاثیر تنیدگی بر روی ارگانیسم هنگامی که یک فرد در موقعیت خطرناک قرار میگیرد، یک سلسله واکنش های فوری از خود نشان میدهد. این واکنش ها که اغلب غیرارادی میباشند، واکنش های تطابقی نامیده می شوند. تغییری که در نتیجه پاسخ به یک عامل تنیدگی آور به وقوع میپیوندد سازگاری (Adaptation) نامیده میشود. سازگاری تا حدی یک فرآیند مداوم است که فرد کوششی میکند برای حفظ تعادل خویش با محیط داخلی و خارجی انجام دهد. تنیدگی تأثیر زیادی بر روی نیازهای اساسی انسان دارد و عاملی مؤثر در سلامت و بیماری محسوب میشود. تنیدگی بر روی فرد و دستیابی وی به نیازهای اساسی اش از طریق راههای زیر اثر میگذارد:نیازهای فیزیولوژیک تغییر در اشتها، تغییر در الگوی فعالیتی، تغییر در الگوی خواب، و تغییر در الگوی دفع،نیاز به ایمنی و مصونیت احساس خطر و عصبی بودن، توجه بیش از حد نسبت به عوامل تنش زا (که باعث عدم توجه و به وجود آمدن حوادث میگردد)، و استفاده از مکانیسم های تطابقی غیر مؤثر (سیگار کشیدن، مصرف الکلی) که برای سلامت روانی و جسمی مضر است.نیاز به عشق و تعلق گوشه گیری و انزوا، سرزنشی دیگران به دلیل خطاهایشان، وابستگی شدید به دیگران، و بی حرمتی روانی یا جسمی نسبت به اعضای خانواده.نیاز به ایمنی انجام رفتارهایی برای جلب توجه دیگران و شکایت زیاد از بیماری جسمینیاز به تعالی نفسامتناع از قبول واقعیت، بزرگ کردن مشکلات خود، و عدم کنترل،اعمال پرستاری جهت کاهش تنیدگیالف) فعالیتهای روزمره زندگی: ورزشی، استراحت، و تغذیه خوب مهمترین عوامل کاهنده تنیدگی هستند. ورزشی منظم به حفظ بهداشت جسمی و روانی کمک میکند. فواید ورزشی شامل تقویت دستگاه عضلانی - اسکلتی، مؤثرتر کردن عملکرد قلبی عروقی، کنترل وزن، و آرامسازی است. ورزش احساسی سالم بودن فرد را قوی نموده، هیجان را کاهش داده، و فرد را قادر به تطابق بهتر با عوامل تنیدگی زایی روزانه میکند. استراحت و خواب، بدن را قادر میسازد که اثبات محیط داخلی خود را حفظ نموده و سطح انرژی خود را ذخیره کند. استراحت کافی می تواند عاملی برعلیه تنیدگی باشد. تغذیه نقش فعالی در حفظ مکانیسم های ثبات محیط داخلی بدن برعهده دارد و مقاومت در برابر بیماری را افزایش  میدهد. بدین منظور، توصیه های غذایی ذیل ذکر می شوند: کاهش مصرف نمک، قند، چربی حیوانی و کلسترول؛ افزایش مصرف میوهجات، سبزیجات، و حبوبات؛ و کاهش مصرف گوشت قرمز و مصرف بیشتر ماهی و مرغاطلاعات کاملی از تنیدگی/ قسمت دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد