اطلاعات کاملی در مورد درخت نارون /قسمت دوم 


اطلاعات کاملی در مورد درخت نارون /قسمت دوم 
بعد، ظرف محتوی آن را روی آتش بگذارید تا دو یا سه دقیقه بجوشد. بعد، آن را از روی آتش بردارید و بگذارید پانزده دقیقه به حال خودش بماند بعد، آن را صاف کنید و هر روز قبل از صرف غذا چهار یا پنج بار و هر بار نصف فنجان از آن را بنوشید، انواع اسهال و قولنج را درمان خواهد کرد.معالجه سودا با بوست نارونپنجاه گرم پوست خشک نارون را که ریزریز کرده ایددر صدوپنجاه گرم روغن بادام شیرین بریزید و پنجاه گرم موم زنبورعسل را به آن اضافه کنیدو ظرف محتوی آن را در ظرف آبی که روی آتش است و به صورت بن ماری درآمده است بگذارید تا موم و روغن با یکدیگر مخلوط شده و مرهمی بوجود آید که شما بتوانید آن مرهم را در جاهایی که احتیاج به معالجه دارند بمالید.منظور از بن ماری این است که ظرف محتوی مورد نظر مستقیما بر روی آتش قرار نگیرد بلکه در ظرف آبی که روی آتش است گذاشته شود.درمان اگزما با جوشانده پوست نارونپنجاه گرم پوست خشک نارون را ریزریز کنید و در صدوپنجاه گرم روغن بادام شیرین بریزید و پنجاه گرم موم عسل را به آن اضافه کنید و ظرف محتوی آن را توی ظرفی که پر از آب جوش است و به صورت بن ماری درآمده است بگذارید و بهم بزنید. وقتی که خوب مخلوط شد، آن را در پارچه ای ریخته، صاف کنید و از پمادی که بدست آورده اید. هروقت احتیاج داشتید کمی از آن را گرم کنید و روی جایی که اگزما دارد بمالید.درمان نقرسچهل تا پنجاه گرم پوست خشک درخت نارون را ریزریز کنید و در یک لیتر آب سرد یک تا دو ساعت بگذارید بخیسد. بعد، ظرف محتوی آن را روی آتش بگذارید تا بجوش آید و دو یا سه دقیقه بجوشد. بعد، پانزده دقیقه آن را دم کنید و سپس صاف کنید و هر روز سه تا چهار فنجان از آن را بنوشید، درد نقرس را برطرف خواهد کرد.برای جلوگیری از ترشحات سفید در خانم هاخیسانده و جوشانده پوست خشک درخت نارون به مقدار چهل تا پنجاه گرم آن در یک لیتر آب سرد که یک تا دو ساعت باید بخیسد. بعد، ظرف محتوی آن را روی آتش بگذارید تا بجوشد. بعد پانزده دقیقه آن را دم کنید. سپس آن را صاف کنید و قبل از غذا نیم فنجان از آن را بنوشید نوشیدن این جوشانده ترشحات سفید خانمها را بکلی معالجه و درمان می کند.بازهم از خواص قارون برگهای نارون غذای جالبی برای حیوانات دست آموز و خانگی مثل بز، خرگوش، و گوسفند است. چوب نارون چون خیلی محکم است و در آب و خاکه بخوبی نگهداری می شود از آن برای ساختن خیش و ابزار زراعتی استفاده میکنند. میوه نارون تلخ و معطر است و آن را بجای رازک برای ساختن آبجو بکار می برند. در بعضی از نواحی، بچه ها این میوه را به نام (نان سوسک طلایی) با شته ای زیاد میخورند.اطلاعات کاملی در مورد درخت نارون /قسمت اول 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد