اعتیاد به الکل یا الکلسیم چیست و چگونه درمان می شود؟ قسمت دوم


اعتیاد به الکل یا الکلسیم چیست و چگونه درمان می شود؟ قسمت دوم

الکلسیم 

نوشیدن مشروب، حتی اگر بر موقعیت خانواده، کار و فرصست های مختلف در زندگی تأثیر نگذارد، سلامت فرد را به خطر می اندازد. دکتر ماکس ای اشنایدر (استاد روانشناسی بالینی و رفتاری دانشکدهٔ طب دانشگاه کالیفرنیا در ایرونیگ) معتقد است الکل بر بافت های بدن انسان از لحاظ روانی تأثیر منفی دارد. درادامه به

اثرات تخریبی نوشیدن مشروب براندام های بدن  چیست ؟

 خون : الکل مانع تولید پلاکت ها، گلبول های سفید و قرمز خون می گردد که باعث میشود افراد الکلی بیشتر درمعرض ابتلاء به کم خونی، عفونت و خونریزی قرار گیرند.مغز: نوشیدن مشروبات الکلی باعث تخریب سلول های مغزی ازطریق کاهش گردش خون و جریان اکسیژن در سلول های مغز می گردد و مانع از ارتباط سلول های عصبی در مغز و باعث اعتیاد سلول ها به الکل می شود. از این گذشته، الکل باعث تخریب حافظه و خطر سکتهٔ مغزی را افزایش می دهد. روده ها: نوشیدن مشروب ساختار سلول های رودهٔ کوچک را به گونه ای تغییر می دهد که قادر به جذب موادغذایی و معدنی مورد نیاز بدن نخواهند بود که یکی از دلایل ابتلاء افراد الکلی به سوء تغذیه است.کبد : بالاترین خطر وزیان الکلی متوجه کبد است زیرا حدود ۹۵ درصد الکلی که وارد بدن می شود از طریق کبد سم زدایی می گردد. افراط در نوشیدن مشروب باعث هپاتیت (التهاب بافت کبد) یا سیروز(زخم های بافت های کبد) می گردد.که توانایی کبد را در تخریب گلبول های قرمز خون و تولید صفرا وسایر ترکیبات حیاتی، کاهش می دهد و عدم درمان آن منجر به مرگ می شود.پوست : مصرف الکل باعث می شود پوست قابلیت ارتجاعی خود را از دست بدهد که حاصل آن پیری زودرس است. از مضرات دیگر الکل کاهش مقاومت پوست در برابر سرمازدگی و آفتاب سوختگی است. معده : الکل، تولید شیره معده را کاهش می دهد، ماده ای که حافظ پوشش داخلی (مخاط) معده است. در صورت عدم تولید شیره کافی، ترشحات اسیدی قوی وارد بافت دیواره معده و در نتیجه زخم معده می گردد. به گفته دکتر دامسترا زیان جسمی حاصل از نوشیدن الکل اثرات وسیع و مخرب بسیار بر بدن دارد.به نظر دکتردامسترا راه حل مشکل نیازمند تلاش مستمر ومنداوم است که موانعی چون فشارهای عاطفی و وسوسه های گاه و یگاه را به دنبال دارد. ولی با مقاومت، اراده و حمایت افرادی که قبلا الکلی بوده اند می توان موفق شد. جهت :آغاز مبارزه به نکات زیر دقت شودقبول مشکلات ناشی از الکل : اولین قدم قبول مشکلات از طرف فردالکلی است. به عبارت دیگر هر چه زودتر بپذیرید که الکل دشمن جان شما است، احتمال رفع اثرات مخرب جسمی و عاطفی آن سریع تر صورت می پذیرد. به نظر دکتر دامسترا اگرفرد به اعتیاد خود شک دارد احتمالاً الکلی است. مسائلی چند پذیرش واقعیت از طرف افراد الکلی را دشوار می سازد که در ادامه به آن ها اشاره می شود. اولین مسئله صرف بی رویه الکل است که بسیار خزنده و پنهان sí چنان آرام در وجود فرد رخنه می کند و وی را درگیر می کند که خود متوجه آن نمی گردد. به طوری که در بسیاری از مردان حدود ۹ سال طول می کشد تا فرد به الكل معتاد شود که در اغاز به شکل مشکلات اجتماعی ظاهرمی شود که فرد با توجه به سلاح دفاع عاطفی خود، اثرات تخریبی آن را انکار می کند. به عقیده دکتر اشنایدر مسئلهٔ دیگر مربوط به خود فرد است. زیرا مردان به سادگی تمایلی به پذیرش نقاط ضعف خود ندارند. زمانی که فرد احساس می کند مشکل دارد  باید برای آن راه حلیبیابد به مشروب روی آورد.گروه های کمک : دکتر ناتان عقیده دارد اولین قدم یافتن گروهی است کهدر پی ترک مشروب هستند و با توجه به تجربه های شخصی خود اظهار می دارد به ندرت یک فرد الکلی تواند بدون حضوردر جمعی چون معتادان ناشناسی مشروبات الکلی (Alcolholics Anonymous) با مشکل مبارزه نماید. درمان های دیگر از جمله مشاوره و روان درمانی هم احتمالا مفیدند ولی در صورتی که فرد به نوشیدن مشروب ادامه دهد بی حاصل خواهد بود. برای ترک اعتیاد با پزشک خانواده، مرکز ترک اعتیاد به الکل و برای اطمینان خاطر بیشتر بامرکز الکلی های ناشناس یا شورای ملی الکلی ها و معتادین به مواد مخدر تماس بگیرید.کمک خانواده: برای رفع مشکل با خانواده مشورت کنید زیرا در صورت اعتیاد به الکل ان ها بسیار زودتر از شما متوجه مشکل شده اند و به راحتی شما  را در ترک آن یاری خواهند کرد. از همسر خود بخواهید به شما کمک فکری دهد و عدم همکاری وی می تواند نشانهٔ اعتیاد وی به الکل یا افراط شما در نوشیدن الکل باشد که خارج از کنترل او و شما است.وسوسه نشوید : در صورتی که در مقابل الکل وسوسه می شوید سعی کنید از قرار گرفتن در مجاورت و مصاحبت افراد الکلی به شدت خودداری کنید.دکتر اریک جی. دی ور(استاد روان درمانی بیمارستان های وابسته به دانشگاه آیوا) می گوید برگشت به عادت قبلی بسیار ساده است. در صورتی که کارهایی راانجام می دهید که زمان اعتیاد به الکل انجام می دادید مراقب باشید تا دوباره در گروه خود (افرادی که الکل را ترک کرده اند)، کلیسا ویا ورزشگاه دوستی را پیدا کنید تا با حمایت خود هوشیاری شما را باعث شود. در فعالیت هایی چون خدمت داوطلبانه در انجمن های اجتماعی شرکت کنید که با الکل رابطه ای ندارند.پرهیز از نوشیدن مجدد مشروب: دکتر اشنایدر معتقد است میتوان از طنز به عنوان سلاحی قوی در جنگ با الکل بهره جست زیرا باعث هوشیاری ودوراندیشی فرد می گردد. . حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد افراد الکلی مشروب را ترک ولی فراموش نکنید درصورت ترک کامل، اعتیاد به الکل بیماری مزمنی است که همواره با شماست به همین دلیل لازم است هر روز به خود هشدار دهید و از نوشیدن مشروب خودداری کنید. به عقیده دکتراشنایدر هشیاری بدین مفهوم نیست که شما فرد خشک وغیرقابل انعطاف هستید بلکه بدین معنی است که بدون الکل آسوده خاطریداعتیاد به الکل یا الکلسیم چیست و چگونه درمان می شود؟ ادامه در نسخه اول

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد