اعتیاد به مواد مخدر ار جدی بگیرید!!


اعتیاد به مواد مخدر ار جدی بگیرید!!

اعتیاد به مواد مخدر ار جدی بگیرید!!

  اغلب باز کردن سر صحبت با کسی که فکر می کنید مشکلی در ارتباط با مواد دارد دشوار است. در واقع، اغلب پذیرش موضوع برای نزدیکان معتادان به مواد مشکل است. مصرف کنندگان سعی دارند به خود به قبولانند که هر وقت بخواهند می توانند آن را ترک کنند و مشکل خاصی ندارند. باور حرف دوستی که میگوید همه چیز درست می شود راحت است. و اگر مطمئن هستید فردی معتاد به مواد است، صحبت با او ضروری است./TeendrugabuSe.us) نکات مفیدی دربارهی صحبت کردن با دوست یا عضو خانواده درباره  اعتیاد دارد. نخست، باید به خود اعتماد داشته باشید. اگر احساس اطمینان می کنید که مشکلی وجود دارد، یا حتی اگر شکی وجود دارد، صحبت کردن با او ضرری ندارد. حداقل نشان می دهید که برایتان اهمیت دارد. زمان و مکان مناسب برای صحبت را پیدا کنید. مطرح کردن مشکل اعتیاد یک دوست در جمع یا پیش روی والدین اش احتمالاً باعث انکار همه چیز از طرف او می شود. در واقع، ممکن است عصبانی شده و از توضیح بیشتر موضوع خودداری کند. صبر کنید تا تنها شوید و دو نفری به راحتی صحبت کنید. در مورد نگرانی خودرو راست باشید. از صریح بودن نترسید و بگویید که فکر می کنید مشکل مواد دارد. به شایعاتی که از دیگران شنیده اید اشاره نکنید. دربارهی چیزهایی بگویید که خود توجه کردهاید و احساسی خود را بیان کنید. با کسانی که نگران وضعیت آنها هستید صحبت کنید، ولی اگر عصبانیت به خرج دهید و سرزنش آمیز برخورد کنید، ممکن است حالت دفاعی به خود بگیرد. اگر فرد از پذیرش مشکل خود سر باز زند، ناامید نشوید. وقت دیگری دوباره سعی کنید. ولی اگر بعد از چند بار باز هم نتوانستید او  را به حرف زدن صریح دربارهی مصرف مواد وادار کنید، شاید نیاز بهدرخواست کمک از بزرگسالی مورد اعتماد، مثل معلم، والدین، یا یک مشاور است. اگر دوستتان واقعاً مشکل جدی مصرف مواد دارد، احتمالا نیاز به کمک حرفه ای برای ترک اعتیاد خواهد داشت.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد