اعصاب نخاعی در جنین  چه زمانی تشکیل می شود ؟؟


اعصاب نخاعی در جنین  چه زمانی تشکیل می شود ؟؟

اعصاب نخاعی در جنین  چه زمانی تشکیل می شود ؟؟

 از به هم پیوستن ریشه حرکتی شکمی و ریشه حسی پشتی، عصبنخاعی به وجود می آید. تقریباً بلافاصله پس از تشکیل، اعصاب نخاعی به دو شاخه خلفی و قدامی اولیه تقسیم میشوند.

جنین‌شناسی دستگاه عصبی

در هفته سوم پس از لقاح، در ناحیه پشتی جنین، نوار طولی از برون‌پوست ظاهر شده که دارای دو پایانه سری و دمی می‌باشد، این صفحه، صفحه عصبی گفته می‌شود، از آنجایی که رشد اطراف صفحه بیش از نواحی مرکزی آن می‌باشد پس از مدتی صفحه بصورت ناودان مانند موسوم به ناودان عصبی و با ادامه روند رشد، سرانجام بصورت لوله درآمده که به آن لوله عصبی گفته می‌شود.

دستگاه عصبی مرکزی

دستگاه عصبی مرکزی از دو قسمت مغز و نخاع (medulla spinalis) تشکیل شده‌است. مغز در داخل حفره جمجمه‌ای جای دارد نخاع نیز در داخل حفره نخاعی جای دارد و توسط ستون مهره‌ها حفاظت می‌شود.هم مغز و هم نخاع در داخل پوششی بنام مننژ قرار دارند و مایع مغزی نخاعی نیز فضای بین این اعضا و مننژ را پر کرده است .دستگاه عصبی مرکزی از دو بخش ماده سفید و خاکستری تشکیل یافته‌است. ماده خاکستری حاوی سلول‌های عصبی و قسمت ابتدایی زواید آنها است و ماده سفید حاوی الیاف عصبی است.

میلین دار شدن سلول های عصبی جنین

سلول های شوان باعث میلین دار شدن اعصاب محیطی میشوند. این سلولها از ستیغ عصبی منشا گرفته، به سمت محیط حرکت می کنند و خودشان را اطراف اکسون ها می پیچانند و به این ترتیب غلاف نور یلما (neurillema Sheath) را ایجاد می کنند. از ماه چهارم به بعد، به علت رسوب میلین ظاهر بسیاری از رشته های عصبی سفیدرنگ می شود.یادآوری: منشأ میلین در اعصاب محیطی سلول های شوآن و در CNS سلول های الیگودندروگلیال است. میلین دار شدن رشته های عصبی درون نخاع هم در ماه چهارم زندگی داخل رحمی شروع میشود. اما بعضی رشته های حرکتی که از مراکز مغزی بالاتر میآیند تا سال اول پس از تولد هم میلین دار نمی گردند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد