اعضاء رئیسه بدن را بیشتر بشناسیم


اعضاء رئیسه بدن را بیشتر بشناسیم

اعضاء رئیسه بدن را بیشتر بشناسیم

 اعضاء رئیسه بدن حکم چرخ و فرمان و برق و بنزین را در اتومبیل دارد. همانطوریکه یکی از آنها نباشد اتومبیل بلااستفاده خواهد ماند بهمان صورت هم مغز و کبد و قلب هم اگر خراب شوند و یا از کار بیفتند سایر اعضاء بیکار و بلااستفاده خواهند ماند.قوا مانند غضب و شهوت و قساوت و رقت و رحم و عاطفه و امثال اینها ارواح که شامل روح حیوانی در قلب و جای روح طبیعی در جگر و جای روح غیر نفسانی یعنی ملکوتی در مغز میباشد. هر یک از این سه عضو که بیشتر تقویت شوند بهمان نسبت آن روح در آن شخصی غالب خواهد شد. یعنی اگر قلب بیشتر قوت گیرد سبعیت و شرارت و کینه و حسد و بخل روح طبیعی حصر و شهوت و امثال اینها در صاحب آن زیاد میگردد. چنانکه بیشتر قوت گیرد روح طبیعی مانند غرایز ذاتی و نبوغ فطری و امثال آن هویدا میگردد. چنانچه مغز زیاد تقویت شود روح ملکوتی قوی شده و قناعت و صبر و آرامش و تقوی و پاکدامنی و پرهیز و امثال اینها پیشرفت میکند و در خود افکار عالی و آثار مفید و عام المنفعه و یا کارهای پرفایده که فوائد عامه در آن باشد بیادگار خواهد گذارد.

قوت، زنده بودن و خوب زندگی کردن ما بستگی به سلامت اعضای رئیسه است

 مغز و اعصاب یکی از عضوهای اصلی بدن یا به‌قول حکمای طب سنتی اعضای رئیسه بدن هستند که قوت ما و زنده بودن ما و خوب زندگی کردن ما بستگی به سلامت این اعضا دارد.اعضای رئیسه شامل مغز و اعصاب, قلب و عروق, دستگاه کبد و دستگاه گوارش است و مثل چرخ‌دنده‌های ساعت هستند که اگر هر کدام از اینها دچار اشکال شود, بقیه هم آسیب می‌بینند. قلب منشأ نیروی حیاتی بدن, مغز منشأ نیروی حسی و حرکتی بدن و کبد منشأ نیروی غذارسان بدن است.برخی از اعمال مربوط به خود مغز و اعصاب است, ما در یک انسان سالم انتظار داریم حس و حرکت و تدایبر ذهنی‌اش در کمال سلامت باشد.حس یعنی آنچه مربوط به قوای حسی است، حس لامسه, بویایی و چشایی و هرآنچه مربوط به حواس پنج‌گانه ظاهری و باطنی است, فرد باید حس خوبی داشته باشد.حرکت یعنی تمام قوای حرکتی‌اش و ارتباطش با سیستم عضلانی و اسکلتی تناسب لازم را داشته باشد و بتواند تعادل حرکتی‌اش را حفظ کند؛ حرکات ریز و درشت و ظریف را به‌درستی انجام دهد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد