افزایش انقباضات برکستون – هیکس یکی از نشانه های درد واقعی زایمان


افزایش انقباضات برکستون – هیکس یکی از نشانه های درد واقعی زایمان

افزایش انقباضات برکستون - هیکس یکی از نشانه های درد واقعی زایمان

 

همچنان که تغییراتی در دهانه ی رحمتان ایجاد می شود، ممکن است مقداری ترشح مخاطی همراه با خون از مهبلتان خارج شود. خون از مویرگهای کوچک است، که در دهانه ی رحمتان پاره شده است.

اسهال: معمولا چند روز قبل از درد زایمان، بدن شما پروستاگلاندین آزاد می کند، که موادی است که در انقباض رحم کمک می کند و ممکن است موجب بروز اسهال شود.

قرار گرفتن سر در دهانه ی رحم و انگاژمان: جنین اغلب مخصوصا در خانم هایی که برای اولین بار زایمان می کنند، چند هفته قبل از درد زایمان، در داخل لگن خاصره پایین می آید  ممکن است فشار زیادی بر روی مهبل و دردهای شدیدی احساس کنید که در مهبل پخش می شود. همچنین ممکن است متوجه شوید تمام رحمتان پایین تر از روی شکم آمده و به طور ناگهانی احساس راحتی بیشتری می کنید و می توانید راحت تر نفس بکشید.

افزایش انقباضات برکستون - هیکس: ممکن است متوجه افزایش شدت و تناوب انقباضات برکستون - هیکس بشوید. چنین انقباضاتی حتی اگر شدیدتر یا به دفعات بیشتری تکرار نشود، ممکن است به نوعی ناراحت کننده باشد. برخی از خانم ها هفته ها قبل از شروع درد زایمان با انقباضات برکستون - هیکس مواجه میشوند.

ترشح مخاطی: ممکن است ترشح مخاطی غلیظی از شما خارج شود که به عنوان توده ی مسدود کننده ی مخاطی شناخته شده است.

در طول دوران بارداری، این ماده دهانه ی رحم شما را می بندد، و از رحمتان در برابر عفونت محافظت می کند. همچنان که دهانه ی رحم شروع به شل و کوتاه (افاسه) و باز شدن به منظور آمادگی برای زایمان می کند، ممکن است این توده از بین برود.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد