افسردگی ،شایعترین عارضه ی ام اس 


افسردگی ،شایعترین عارضه ی ام اس 

افسردگی ،شایعترین عارضه ی ام اس 

 

خلق و خوی خود را تحت نظر داشته باشید

افسردگی یکی از شایعترین و در عین حال قابل درمان ترین علایم ام اس است در حقیقت، در طول بیماری حداقل پنجاه درصد احتمال دارد که به یک افسردگی شدید مبتلا شوید - و این ابتلا ممکن است در ابتدای بیماری یا خیلی دیرتر به وقوع پیوندد، بدون اینکه ارتباطی به علایم فیزیکی احتمالی شما را داشته باشد. افسردگی به این معنا نیست که شما فردی ضعیف یا ترسو هستید. افسردگی درست مثل هر علامت دیگری، بخشی از این بیماری است، یعنی باید آن را درمان کرد.

روبهرو شدن با چالش های ناشی از ام اس، حتی بدون وجود افسردگی، بهخودی خود مشکل است؛ بنابراین در صورت مشاهده ی هر تغییر بارزی در خلقیات خود، موضوع را با پزشکتان در میان بگذارید. ثابت شده است که هر دو گزینه ی مشاوره یا داروهای ضدافسردگی، در درمان علایم افسردگی مؤثر است.

حسن شوخ طبعی خور راحفظ کنید

البته مشخص است که ام اس موضوع خندهداری نیست، اما یافتن موضوعاتی برای خنده و افرادی که همراه آنها به این موضوعات بخندید، رمز کنار آمدن با این بیماری است. ممکن است برای بعضی ها، خندیدن به علایم ادراری و رودهای یا به ویلچر، یا به مشکلاتی در رابطه با تفکر یا حافظه، سخت باشد. اما گروههای پشتیبان و اتاقهای گفتگوی اینترنتی منابعی برای خنده محسوب می شود.

گروهی از مبتلایان به ام اس را دور هم جمع کنید: خیلی سریع خواهید دید که خنده و شوخی بخشی از نقشهای بازی برای زندگی با این بیماری محسوب می شود. توانایی خندیدن به چیزی، راهی است برای رهایی یافتن از دست دغدغه های مربوط به آن، که این خود، اولین مرحله در این مسیر است که مشکل مزبور قابل کنترل تر به نظر بیاید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد