اقدامات اولیه در انفارکتوس قلبی


اقدامات اولیه در انفارکتوس قلبی

اقدامات اولیه در انفارکتوس قلبی

سطح هوشیاری بیمار را ارزیابی نمائید. و علائم حیاتی وی را کنترل کنید. در صورت ایست قلبی، احیای قلبی ریوی (CPR) نخستین درمان اورژانسی است.اکثر بیمارانی که دچار سکته قلبی شده اند، دچار ایست قلب فوری نمی شوند. برای حمایت از بیمار و کاهش احتمال ایست قلب می تواند اقدامات زیر را به کار ببندید ۱- خونسردی خود را حفظ کنید.۲- از اورژانس کمک بگیرید.۳- برای کاستن نگرانی بیمار با او صحبت کنید.۴- برای اثبات تعهد خود، بیمار را لمس کنید و دست بیمار را بگیرید.۵- به بیمار اطمینان دهید که برای کمک به او آنجا هستید. بیمار از نزدیک بودن مرگ می ترسد و ترس می تواند باعث ایجاد فشار روانی و بدتر شدن درد شود.۶- بیمار را تا جای ممکن حرکت ندهید و به بیمار هم اجازه حرکت ندهید. اگر لازم است که بیمار حرکت کند شما و سایر افراد حاضر باید او را حرکت دهید.۷- بیمار را در وضعیتی قرار دهید که احساس می کند در آن وضعیت راحتتر است، که معمولاً وضعیت نشسته یا نیمه دراز کشیده می باشد.۸- اگر اکسیژن در دسترس است و شما برای استفاده از آن آموزش دیده اید، برای بیمار اکسیژن تجویز کنید. اکسیژن تکمیلی میزان اکسیژنی را که خون می تواند حمل کند افزایش میدهد. افزایش اکسیژن از درد و نگرانی میکاهد. همچنین اگر خانواده و دوستان بیمار ببینند که کاری برای کاهش دیسترس بیمار انجام می شود، آسوده خاطر می شوند. از آنجا که شما تجهیزات پیشرفته ای برای کمک به بیمار مبتلا به حمله قلبی در اختیار ندارید، نقش اولیه شما فراهم آوردن حمایت روان و ترتیب دادن انتقال فوری او به یک مرکز درمان مناسب است.

علایم و نشانه های ایست قلبی عبارتند از:

۱- بیهوشیY- عدم وجود تنفسی۳- عدم وجود نبض کاروتیدنکته: آیا میدانید که در ۱۰ سال اخیر استفاده از داروهای «حل کننده لخته» پیشرفت مهمی در درمان بیماران مبتلا به حمله قلبی ایجاد نموده است. این داروها اغلب می توانند عروقی کرونری مسدود شده را باز نموده و نیاز به اعمال جراحی دردناک و پرهزینه را کاهش دهند. از آنجا که داروها حل کننده لخته باید چندساعت پس از شروع حمله قلب توسط یک پزشک متخصص تجویز شوند تا مؤثر واقع شوند، پاسخ فوری و مراقب دقیق شما از بیمار مبتلا می تواند نخستین گام در بازگشت آن بیمار به یک زندگی آسوده، سالم و پرثمر باشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد