اقدامات لازم برای بیماران مبتلا به  هموفیلی قبل از جراحی دندان 


اقدامات لازم برای بیماران مبتلا به  هموفیلی قبل از جراحی دندان 

اقدامات لازم برای بیماران مبتلا به  هموفیلی قبل از جراحی دندان 

 

هر دندانپزشک ، قبل از شروع کار از بیمار خود در مورد سابقه پزشکی و دندانپزشکی او سؤالاتی نموده و در پرونده ثبت مینماید.

سؤالاتی از قبیل بیماریهای قلبی ریوی، کلیوی، سابقه بستری در بیمارستان، بیماریهای عفونی مانند هپاتیت، سل، ایدز، هموفیلی و تالاسمی و برخی بیماریهای دیگر. اقدامات درمانی دندانپزشک با توجه به پاسخهای این سؤالات طراحی می شود.

مثلا برای یک بیمار مبتلا به هموفیلی، کشیدن دندان و جراحی ممنوع بوده و می بایستی قبل از اقدام به چنین درمانهایی یکسری اقدامات پیشگیرانه انجام داد. همینطور در مورد سایر بیماریهای مذکور نیز باید اقدامات کافی صورت گیرد؛ لذا پاسخهای بیمار به سؤالات، مهم و تعيين کننده می باشد. صداقت و دقت بیمار در ادامه پاسخهای صحیح می تواند ضامن سلامت او باشد.

انتخاب دندانپزشک نیز مهم است که در قسمت بعد توضيح داده خواهد شد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد