اقدامات و کمکهای اولیه در سرمازدگی


اقدامات و کمکهای اولیه در سرمازدگی

اقدامات و کمکهای اولیه در سرمازدگی 

 

سرمازدگی عمومی:

از عوامل تهدیدکننده حیات محسوب میشود و میزان مرگ ومیر نیز در آن بالاست دمای بدن وقتی به زیر ۳۵ درجه سانتی گراد برسد فرد دچار سرمازدگی می شود و هنگام که دمای بدن به ۲۰ درجه برسد باعث مرگ می شود. هیچ مصدوم سرمازده ای را قبل از گرم کردن و در صورت نیاز CPR، مرده تلقی نکنید. عوامل دیگری غیر از سرما باعث افت دمای بدن می شود مثل:
  •  بعضی داروها
  •  عمل های جراحی
  • افتادن در آب
  •  تروماها
  •  سن زیاد یا کم
  •  بی تحرکی
  •  بعضی بیماری ها
مراحل سرمازدگی عمومی: ۱- لرز ۲- خواب آلودگی ۳- کاهش سطح هوشیاری ۴- کاهش علائم حیاتی ۵- اغماء و مرگعلائم و نشانه های سرمازدگی عمومی:۱-کبود لب و انگشتان ۲- تکلم آهسته و مشکل ۳-گیجی و منگی ۴- خستگی و ضعف ۵- لرزش غیرقابل کنترل ۶- پوست نیمه سفت ۷- سرگیجه ۸- سفتی عضلات ۹- تنفسی و نبض کاهش یافتهاقدامات و کمکهای اولیه: ۱- لباس های خیس را خارج کرده و او را خشک کنید. ۲- مصدوم را به روش های ممکن گرم کنید: - از وان آبگرم که دمایش بیش از ۴۰ درجه سانتی گراد نباشد و مرتباً نیز به آن آبگرم برای باقی ماندن در این دما اضافه می کنید استفاده کنید.- از پتوی برقی، کیسه آبگرم یا در آغوش گرفتن یا خوابیدن در کنارش در درون کیسه خواب و ... برای گرم کردن مصدوم استفاده کنید.- تا آن جا که ممکن است اندام ها و تنه را همزمان با هم گرم نکنید.۳- کنترل ABC۴- به مصدوم اجازه فعالیت ندهید.۵- اکسیژن مرطوب بدهید.۶- اگر در فضای بیرون و در محیط سرد بودید به مصدوم الکل و نوشیدنی گرم ندهید زیرا سبب گشاد شدن عروق خونی محیطی (پوست) و ایجاد گرما شده و وجود سرمای محیط، گرمای داخلی بدن را از بین می برد. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد