اقدامات پیشگیری کننده از کنه در کودکان


اقدامات پیشگیری کننده از کنه در کودکان

اقدامات پیشگیری کننده از کنه در کودکان

کنهٔ ایگز و دس، به اندازهٔ نوک سوزن، بیضی شکل، دارای هشت پا و به رنگ قرمز تیره است. این حشره قادر به پرواز کردن یا پریدن نیست و بیشتر در میان چمنزارها و مناطق پردرخت پنهان میشود. هنگامی که به پوست میچسبد، درد، التهاب یا خارش ایجاد نمی کند، اما در صورتی که نیش بزند، نقطهٔ گزش ملتهب شده و بزرگ می شود. پس از ساعتها یا روزها ممکن است از روی پوست جدا شود، بدون آن که فرد حامل آن متوجه این امر شود. همهٔ کنه ها بیماری لایم ایجاد نمی کنند. «کنهٔ سگ» و «کنهٔ چوب» از این جمله اند. کنه ها شباهت زیادی به هم دارند و از سوی افراد عادی قابل تفکیک نیستند.

اقدامات پیشگیری کننده

هنگامی که در پارک یا منطقهای جنگلی قدم می زنید (به ویژه بین ماههای اردیبهشتتاتیر) مثل یک پیشاهنگ خوب خود را برای کنه ها آماده کنید. اقداماتی که می توانید برای سلامت خود و خانوادهٔ خویش انجام دهید عبارتند از: - روی شلوار، جوراب، کفش و لباس فرزندتان اسپری دفع کننده حشرات بزنید. هر یک یا دو ساعت یک بار، مقدار کمی مادهٔ فرار دهندهٔ حشرات به ناحیه پشت گردن و نواحی غیرپوشیده (پاها و ساعد) بزنید. از تماس این ماده با صورت، کف دست و انگشتان و یا پوستهای حساس و خراشیده شده خودداری کنید. پس از بازگشت به منزل می توانید پوست فرزندتان را بشویید تا مادهٔ یاد شده از بدن جدا شود؛- از پیراهن آستین بلند استفاده کنید و دگمهٔ آستین را بسته و پیراهن را داخل شلوار کنید. پاچهٔ شلوار را نیز داخل جوراب کنید. پیراهنی با رنگ روشن که دارای دوخت محکمی باشد بپوشید تا در صورت نشستن کنه روی آن، به راحتی قابل مشاهده باشد؛ - هنگام قدم زدن در پارک یا جنگل، از مسیرهای اصلی استفاده کنید. هنگام گردشو قدم زدن در این نواحی، حوله بلند و سفیدی همراه داشته باشید و به طور مرتب آن را در اطراف مسیر خود بکشید. چنانچه تعداد کنه ها در آنجا زیاد باشد، میتوانید آنها را که به صورت لکه هایی سیاه به حوله چسبیده اند، مشاهده کنید.- به محض پایان یافتن پیاده روی در این نواحی، بدن تمام افراد را بازرسی کنید. پس از دوش گرفتن نیز بار دیگر بازرسی بدنی انجام دهید و لباس ها را به دقت بشویید. مچ پا و دست، پشت سر و گردن و سایر قسمت هایی را که ممکن است در تماس با بوته ها و چمن ها باشد، به دقت مورد بازرسی قرار دهید. یک باریکی از این کنه ها در پشت گوش دخترم پنهان شده بود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد