اقسام باکتریها


اقسام باکتریها
اقسام باکتریهاباکتریها از نظر شکل ظاهری و چگونگی اجتماع آنان به این شرح تقسیم بندی شده اند:Bacteria3میکروکوکهایا باکتریهای گرد، چنانکه از اسمشان پیدا می باشد کروی هستند. مانند ميکروکوک مولد سرکه. میکروکوک هایی که دو به دو مجتمع می باشند دپلوکوکٹ نام دارد، مانند دیپلوکوک مولد بیماری سوزاک و ورم پردههای مغز (مننژیت). میکروکوکهایی که به صورت دانهای تسبیح بدنبال هم قرار گرفته اند، استرپتوکوک نامیده می شود، مانند استرپتوکوک بیماری باد سرخ. چنانچه میکروکوکها به شکل خوشه مجاور هم قرار گیرند، استافیلوکوک نامیده می شوند، مانند استافیلوکوک مولد چرکها و دملها آیا باکتریهای دراز که به شکل میله کوتاه دیده می شوند. مانند باسیل بیماریهای سیاه زخم و سل. برخی از باسیلیها، مژکدار میباشند، مانند باسیل بیماری حصبه.ویبریون:یا باسیلهای خمیده که هلالی شکل هستند، مانند ویبریون مولد بیماری وبا.اسپریل:یا باکتریهای مارپیچی که از چند پیچ تشکیل یافته اند. مانند اسپریل مولد بیماریآنژین (گلودرد).نکته:  ویروسها بقدری کوچک هستند که می توانند از چینیهای صافی بگذرند.ویروس ها:باکتریهای کوچکی که پهنا و درازای آنها به میکرون هم نمیرسد، «ویروس» نامیده می شوند. ویروسها بقدری کوچک هستند که می توانند از چینیهای صافی بگذرند.قارچها:شما در محیط زندگی خود با انواع مختلفی از قارچها در ارتباط هستید و شاید بسیاری از آنها را نیز به خوبی بشناسید.اکثر افراد تصور میکنند که خانوادهای قارچها منحصر به قارچهای خوراکی و غیر خوراکی (سمی) هستند. اما لازم به ذکر است که انواع دیگری از قارچ نیز وجود دارد که در صنایع غذایی و دارویی کاربرد فراوان داشته و دارای اهمیت و فواید فراوان می باشند.پنی سیلین نمونه ای از قارچ های مورد استفاده در صنایع دارویی می باشد. اما آنچه در این مبحث مورد نظر و توجه ما قرار دارد موجوداتی ریز و بعضاً ذره بینی هستند که در ارتباط با بدن انسان قرار گرفته و مشکلاتی را برای سلامتی او ایجاد می کنند. در اصطلاح پزشکی به این دسته از موجودات که غالباً پوست بدن را درگیر و مبتلا می سازند قارچ گفته می شود. قارچها نیز مانند ویروسها و باکتریها انواع گوناگون داشته و در نواحی مختلف بدن از جمله پوست سر، بین انگشتان پا، واژن و... مستقر میشوند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد