التهاب صفاق (پریتونیت) و علائم آن چیست؟


التهاب صفاق (پریتونیت) و علائم آن چیست؟

التهاب صفاق (پریتونیت) و علائم آن چیست؟

التهاب صفاق (پریتونیت) 

تشخیص پریتونیت

عمدتاً به وسیله ی علایم بالینی داده می شود. افزایش گلبولهای سفید خون (لکوسیتوز) و اسیدوز ممکن است موجود باشند که البته یافته های غیراختصاصی به شمار می آیند. در رادیوگرافی ساده شکم، اتساع و تورم رودهها و وجود هوای آزاد در حفره ی صفاقی ممکن است دیده شوند. در صورت مشکوک بودن به پریتونیت علی رغم اقدامات مزبور، لاواژ صفاقی، یعنی شستشوی صفاق به منظور مشاهده ی گلبولهای سفید، قرمز یا باکتریها انجام می شود.

 علت پریتونیت

عبارتند از: سوراخ شدن یکی از احشای توخالی (شایعترین علت): پاره شدن صفاق (در اثر ضربه، عمل جراحی، دیالیز صفاقی، شیمی درمانی داخلی صفاقی)؛ عفونت خود به خود صفاق به وسیله ی باکتری (بدون وجود منشأ مشخص آلودگی)؛ عفونتهای سیستمیک (مانند سل)؛ علل غیر عفونی (شامل نشت مایعات استریلی بدن مانند خون، شیرهای معده،صفرا، ادرار و غیره به داخل صفاقی؛ جراحی استریل شکم؛ و برخی بیماری های نادر غیر عفونی)،

 درمان پریتونیت

برحسب شدت بیماری، از اقدامات نگهدارنده عمومی (مانند تجویز مایعات وریدی به مقدار زیاد و اصلاح الکترولیت ها)؛ آنتیبیوتیکهای وریدی یا داخل صفاقی و جراحی شکم (لاپاروتومی) تشکیل می شود.ادامه مطلب در نسخه اول

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد