التهاب گوش میانی ,شایع در بین نوزادان و بچه ها


التهاب گوش میانی ,شایع در بین نوزادان و بچه ها

التهاب گوش میانی ,شایع در بین نوزادان و بچه ها

  التهاب حاد گوش میانی در نوزادان و بچه ها شایع است. گوش میانی محوطه ای است در پشت پرده گوشی که از طریق مجرائی بنام شیپور اوستاش به قسمت عقبی حفره ببینی راه دارد.گوش میانی حاوی سه استخوان نازک بنام های سندانی، چکشی و رکابی است که کار انتقال امواج صوتی را از گوش خارجی به گوش داخلی به عهده دارند. چون طول کانال شیپور اوستاش در کودکان کوتاه بوده و به راحتی می تواند عفونت از بینی و حلق به گوش میانی آنها انتقال یابد. لذا این عارضه را در کودکان زیاد مشاهده میکنیم. این حالت در کودکانی که غده آدنوئید (لوزه سوم) بزرگی دارند شدیدتر است. در التهاب حاد گوش میانی پرده گوش قرمز رنگ، ملتهب و متورم به نظر میرسد. تب، تهوع و حتی اسهال ممکن است همراه آن دیده شود. عفونت گاهی خودبخود ظرف ۴۸ ساعت برطرف می شود ولی اغلب به درمان با آنتیبیوتیک نیاز است. عفونت مزمن گوش میانی غالباً نتیجه عفونت مکرر حاد این قسمت است. در این حالت پرده گوش ضخیم شده و در مواردی حتی پاره میشود. گوش درگیر دچار کاهش شنوائی شده و همواره ترشحات بدبوئی از آن خارج می شود. عدم درمان این عفونت مزمن باعث از دست دادن کامل شنوائی و تخریب ساختمان گوش می شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد