الکل چه تاثیراتی بر روی بدن دارد..؟؟


الکل چه تاثیراتی بر روی بدن دارد..؟؟

الکل چه تاثیراتی بر روی بدن دارد..؟؟

    آثار فیزیولوژیکی الکل سریعاً از معده و روده کوچک جذب شده و به وسیله کبد متابولیزه میشود. هرچند الکلی غالبا داروئی محرک تلقی می شود، در واقع مخدر است. اثر محرک آن از تاثیر مخدرش بر کنترلی قشر مغزی هیجان و رفتار ناشی میگردد. الکل یک شخصی کاملاً مهار شده را به فردی نسبتاً مهار گسسته تبدیل میکند. با ادامه شرب، خوش خلقی ابتدائی به افسردگی یا پرخاشگری می انجامد. آثار رفتاری حتی مقادیر متوسط الکل هماهنگی حرکتی را مختلی و زمان واکنش را کند میکند. در تکلم، دید، و فرآیندهای عالی مغز نیز، نظیر قضاوت و محاسبه تأثیر می نماید. آثار اجتماعی دو اثر مهم الکل از نظر اجتماعی عبارتند از تأثیر بر رفتار پرخاشگری، و رفتار جنسی، مقادیر کم الکلی موجب بروز پرخاشگری به صورت مخالف خوانی قاطعانه در زمینه های سیاسی، قومی، و مذهبی میگردد. از نظر شهوت، الکل، هم برانگیرنده است و هم مسکن؛ میل را برمی انگیزد، اما عملکرد را میبرد.آثار دراز مدت با مصرف مکرر و زیاد الکلی در دراز مدت آثار مخرب و دیرپاتری ظاهر خواهد شد. الکلیسم مزمن تقریبا در تمام نسوج بدن تاثیر میگذارد. مخربترین آثار دراز مدت الکلیسم به شرح زیر است: ۱) سوء تغذیه، گالری های الکلی فاقد ارزش غذایی است؛ ۲) اختلالات روانی جدی پیشمیآید. سندرم کورساکف نتیجه مستقیم کمبود ویتامین B مرکب است که از رژیم الکلیک ناشی میگردد. علائم آن تفکر و تکلم احمقانه است که با گذشت زمان به ضعف عمومی و تخریب هوشی بارز منجر می شود، ۳) سیروزکبدی از احتمالات است. این بیماری وخیم، که در آن چربی جایگزین نسوج سالم کبد می شود، اعمالی کبد را مختل کرده و ایجاد التهاب میکند، ۴) امکان بروز ازوفاژیت، گاستریت، آکلر ئیدری، و زخم معده وجود دارد، و ۵) یک اثر دراز مدت الکلی نه تنها تأثیر بر زن، بلکه اگر حامله باشد، تأثیر بر جنین داخل شکم او است

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد