ال.اس.دی قوی ترین ماده توهم زای شناخته شده


ال.اس.دی قوی ترین ماده توهم زای شناخته شده

ال.اس.دی قوی ترین ماده توهم زای شناخته شده

  ال.اس.دی یالیسرژیک اسید دی اتیل آمید، قوی ترین ماده توهم زای شناخته شده است. در طبیعت یافت می شود، و میتوان آن را از قارچ ارگوت استخراج کرد که روی علف چاودار و غلات دیگر رشد می کند. ولی بیشتر ال.اس.دی مورد مصرف به عنوان ماده به طور صناعی تولید می شود. نخستین بار، آلبرت هوفمان، محقق علوم پزشکی که برای شرکت داروسازی ساندوز سویسی کار می کرد، در سال ۱۹۳۸ این ماده را کشف کرد. هوفمان در پی یافتن داروی جدیدی برای تحریک دستگاه های قلب و عروق و تنفسی بود. او از قارچ ارگوت بیش از یک دوجین مادهی جدید ساخت که ال.اس.دی یکی از آنها بود.هوفمان همه  مواد، از جمله ال.اس.دی را آزمایش کرد، ولی هیچ مصرف پزشکی برای آنها نیافت. اورال .اس،دی راتاپنج سال فراموش کرد. در سال ۱۹۴۳، به طور اتفاقی کمی ال.اس.دی را برای اثرات روانی آن، از جمله سرگیجه و توهم، آزمود. این کار او را به آزمایش های بیشتر بر روی آن کشاند. او یک دوز ال.اس.دی را در آب حل کرد و نوشید. بار دیگر اثرات روان گردان آن را احساس کرد.کار هوفمان، دانشمندان دیگر را به شروع آزمایش باال، اس،دی کشاند. بین سال های ۱۹۴۵ و ۱۹۶۲، یک محقق امریکایی به نام اسکار جانیگر این ماده را به ۱۰۰۰ داوطلب داد تا اثرات آن بر ذهن و بدن را مشاهده کند. تیموتی لیری، استاد روانشناسی دانشگاه هاروارد، نیز آن را در سال های دهه ۱۹۶۰ آزمایشی و استفاده از آن  را تأیید کرد.ال.اس.دی به عنوان یک راه درمان قوی دردهای مزمن وسردردهای شدید مورد مطالعه قرار گرفت. به علاوه، دولت ایالات متحده آن را پیش از بازجویی های نظامی روی افراد آزمایش کرد. ولی نگرانی عمومی درباره ی خطرات این داروی جدید رو به فزونی گذاشت. سنای ایالات متحده تحقیق بر روی اثرات ال.اس.دی را تصویب کرد، و در سال ۱۹۶۷، دولت آن را غیرمجاز اعلام کرد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد