ال.اس.دی چگونه مصرف می شود؟


ال.اس.دی چگونه مصرف می شود؟

ال.اس.دی چگونه مصرف می شود؟

 ال.اس.دی به شکل مایع فروخته میشود. ممکن است در شیشه های کوچک مثل شیشه  خوشبوکننده  دهان عرضه شود. گرچه معمولاً ال.اس.دی به صورت آغشته به کاغذ خشک کن، قرص، حبه های ژلاتینى، یا حبه های قند فروخته می شود.ال.اس.دی بو یا رنگ ندارد، ولی ممکن است کمی تلخ مزه باشد. ال.اس.دی و توهم زاهای دیگر در کار سروتونین، که یک انتقال دهنده  عصبی است، تداخل می کنند. سروتونین خلق وخو را تنظیم می کند. همچنین در تنظیم رفتار، حواس، و کنترل عضلانی نقش دارد.دوزهای ال.اس.دی برحسب میکروگرم (یک میلیونیم گرم)محاسبه می شود. میزان معمول یک دوزال.اس.دی در طول زمان تغییر کرده است. در سال های دهه ۱۹۶۰، که ال.اس.دی نخستین بار مصرف تفریحی پیدا کرد، متوسط یک دوز آن بین ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ میکروگرم بود. در طول سالیان، دوزهای آن کوچکتر شدند. در سالهای دهه ۱۹۸۰، دوز معمول آن ۱۰۰ میکروگرم، و در سال های دهه  ۱۹۹۰، بین ۲۰ تا ۸۰ میکروگرم بود. حدود ۲۵ میکروگرم ال.اس،دی برای ایجاد اثر توهمزایی کافی است. به گفته  اداره  نظارت بر مواد امریکا، دوز استاندارد امروز ال.اس.دی حدود ۵۰ میکروگرم است، گرچه برخی مصرف کنندگان تا ۱۲۰۰ میکروگرم هم مصرف میکنند. مصرف کنندگان معمولاً بعد از ۳۰ تا ۹۰ دقیقه پس از مصرف تأثیر آن را احساس می کنند. سرخوشی ناشی از ال.اس.دی -- که اغلب سفر خوانده می شود - حدود ۱۲ ساعت یا حتی بیشتر باقی میماند. اثر روانی ال.اس.دی بسیار شدید است. مصرف کنندگان دچار توهم و تغییر شکل واقعیات می شوند. افراد مصرف کنندهی ال.اس.دی ممکن است دچار گیجی یا اضطراب شوند یا احساس سرخوشی کنند. ممکن است همزمان هیجانات مختلفی را احساسکنند یا تغییر خلق سریع و شدید نشان دهند. بسیاری گزارش کرده اند که رنگها زنده تر به نظر می آیند و دچار حس آمیزی شده اند، یعنی مثلاً رنگها را می شنوند یا صداها را میبیند. این ادراکات تغییر یافته در برخی افراد هول انگیز است، و ممکن است از خطر تصورات خود بگریزند. در چند مورد، مصرف کنندگان در هنگام سرخوشی ناشی از ال.اس.دی مرده اند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد