امتیازطبیعی بدن دردارا بودن قدرت  ترمیم خود


امتیازطبیعی بدن دردارا بودن قدرت  ترمیم خود

امتیازطبیعی بدن دردارا بودن قدرت  ترمیم خود

 

بدن دارای یک استعداد ذاتی است که میتواند خود، بخشی از آسیب ناشی از ام اسی را ترمیم کند. چنان که بعد از هربار عود اماس، بدن آسیب وارده را به طور نسبی ترمیم می کند.

در اینجا به چگونگی انجام این کار پرداخته می شود: التهابی که در جریان هر و بار عود اماس رخ میدهد، باعث بروز تورم می شود - تجمع مایعات در محل میلین آسیب دیده (درست مثل وقتی که پای شما پیچ میخورد)، تورم حاصله باعث وارد آمدن فشار روی آکسونهای پوشیده شده از میلین میگردد و این امر باعث بروز اختلال در انتقال پیام عصبی می شود. در پی ناپدید شدن التهاب و تورم و پایان یافتن عود، بعضی از آکسون ها شروع به برداشتن فشار از روی خود کرده و توانایی عملکرد طبیعی خود را دوباره به دست میآورند.

کاهش التهاب می تواند طی یک فرآیند طبیعی توسط خود بدن و یا به وسیله ی داروهای استروئیدی رخ دهد. به علاوه، پوشش میلین که در اثر التهاب آسیب دیده است، این توانایی را دارد که خود را - هرچند به صورت ناکامل - احیا کند. تا زمانی که آکسون سالم باشد، پدیده ی احیای میلین، باعث تسهیل انتقال پیامهای عصبی و این امر به مرور زمان منجر به بهبود نسبی علایم خواهد شد.

پس از آسیب یا قطع فیبر عصبی و تشکیل یافت جوشگاهی بهبودی خیلی مشکلتر می شود. متأسفانه پزشکان تاکنون نتوانستهاند راهی برای از بین بردن بافت جوشگاهی یا ترمیم آکسون صدمه دیده بیابند. محققین تمام توجهشان را معطوف به یافتن چگونگی این ترمیم و بهبود آن کرده اند و این دقیقاً جایی است که تحقیقات روی سلولهای بنیادی میتواند مثمرثمر باشد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد