امفیزم بیماری مزمن ریوی را بشناسید ….


امفیزم بیماری مزمن ریوی  را بشناسید ….

امفیزم بیماری مزمن ریوی  را بشناسید ....

 اختلالی است در کار ریه ها که باعث پرهوائی و احتباس هوا در کیسه های هوائی ریهٔ فرد بیمار می شود. این حالت خود ناشی از مصرف طولانی مدت سیگار، عفونتهای ریوی یا بیماریهای دیگر ریوی نظیر برونشیت می باشد. فرد دچار این اختلال قفسه سینه ای بشکه مانند داشته، ادم و سختی تنفس را در وی میتوان مشاهده نمود. پیشگیری از عفونتهای ریوی و عدم مصرف دخانیات در درمان این بیماران بسیار موثر است.به معنی نابودی پارانشیم ریوی است که منجر به از بین رفتن ویژگی ارتجاعی ریه و از بین رفتن دیواره آلوئول‌های ریه می‌شود. از پیوستن چند آلوئول یک حفره بزرگ به وجود می‌آید که موجب کاهش سطح تنفس و اشکال در جذب اکسیژنمی‌شود. از بین رفتن کشش شعاعی ریه در پی این پروسه٬ منجر به افزایش تمایل مجاری هوایی به روی هم افتادن یاکولاپس شده و در نهایت موجب پرهوایی ریه و محدودیت جریان هوا در ریه‌ها و گیر افتادن هوا در ریه می شود.فضاهای تنفسی بزرگتر و بولهای تشکیل می شوند. آمفیزم یکی از اجزای اصلی بیماری مزمن انسدادی ریه است. تمامی سیگاری‌ها به درجاتی از آمفیزم دچار می‌شوند.دراین بیماری دیواره ی حبابچه‌ها به تدریج از بین رفته وفرد مبتلا به تنگی نفس می‌شود. پیشروی این بیماری بستگی به تعدادسیگار درروز و تعداد روزهایی که مصرف می‌شود دارد.امفیزم معمولاً بتدریج پیشرفت میکند و منجر به نارسایی تنفسی میشود.

انواع امفیزم

آمفیزم در حالت معمول به چهار گروه تقسیم می‌گردد.
  • آمفیزم سنتروآسینار
  • آمفیزم پان‌آسینار
  • آمفیزم پاراسکتال یا آسینار دیستال
  • آمفیزم غیرطبیعی یا بی‌قاعده
آمفیزم سنتروآسیناربیشتر از ۹۵درصد آمفیزم‌ها از این نوع بوده و در آن لوب‌های ریه درگیر می‌شوند. در این نوع بیشترین آلوئول‌های درگیر در بخش مرکزی شش‌ها و نزدیک به نایژک‌ها(برونکیول) مرکزی قرار دارند درحالیکه آلوئول‌های دیستال در وضعیت نرمال و سلامت قرار دارند. آمفیزم سنتروآسینار همراه بیماری‌های ریوی مانند برونشیت مزمن و بیماری انسدادی ریوی خود را نشان می‌دهد.آمفیزم پان‌آسیناردر این نوع آمفیزم آلوئول‌های تنفسی افزایش حجم دارند و بر خلاف نوع سنترآسینار که میانه ریه را دربر می‌گیرد٬ این نوع آمفیزم از ابتدای برونکیول تنفسی(جایی که آلوئول شروع شده و تنفس آناتومیک آغاز می‌شود) تا آخرین آلوئول در کف شش‌ها را درگیر می‌کند و در حقیقت بیشترین صدمه را بخش پایینی شش‌ها می‌بینند. علت اصلی این نوع آمفیزم اختلال و کمبود در آلفا۱-آنتی‌تریپسین است.آمفیزم پاراسکتال یا آسینار دیستالاین نوع آمفیزم تنها بخش‌های دیستال شش را دربر گرفته و صدمه به آسینارها در انتهای دیواره‌های همبندی(کانکتیو) و بخش مجاور به پرده جنب (پلئور) در ریه است.آمفیزم غیرطبیعی یا بی‌قاعدهآمفیزم بی‌قاعده همانگونه که از نامش پیداست٬ محل ویژه‌ای نداشته و مکان‌های مختلف آسینار را درگیر می‌کند. از دیگر مشکل‌های این نوع آمفیزم٬ آسمپتومال بودن و بدون نشانه بودن آن است.

درمان نوین

دانشمندان به‌تازگی با آزمایش سلول‌های بنیادین ریه بر روی موش‌های دچار آمفیزم و مشاهده رشد دوباره آلوئول و برونکیول برای درمان غیر تهاجمی و بدون جراحی این بیماری به امیدهایی تازه دست یافته‌اند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد