امواج شوک روشی نوین برای از بین بردن سنگ کلیه…


امواج شوک روشی نوین برای از بین بردن سنگ کلیه…

 امواج شوک روشی نوین برای از بین بردن سنگ کلیه...

سنگ شکن خارج بدنی به وسیله امواج شوک

ESWL انقلابی را در درمان سنگ های ادراری به وجود آورده است. ایده استفاده از امواج شوک برای شکستن سنگ اولین بار در ۱۹۵۰ در روسیه مطرح شد. اولین کاربردهای بالینی آن در شکستن موفقیتآمیز سنگ در ۱۹۸۰ عملی گردید.

تمام وسایلی که برای این منظور به کار می روند باید حاوی: ۱) منبع انرژی برای تولید امواج شوک، ۲) سیستم Coupling برای انتقال انرژی از خارج به داخل بدن و ۳) روش های فلوروسکوپیک یا سونوگرافی (یا هر دو) جهت تعیین موقعیت سنگ باشند.

فیزیک امواج شوک

۲ نوع عمده منابع امواج شوک وجود دارد:۱-  سوپرسونیک ۲ l finite amplitude emitter

فرستنده سوپرسونیک انرژی را در یک فضای معین تخلیه میکند که باعث ایجاد یک پلاسمای متسع شونده و یک موج صوتی شوک میشود. این نوع امواج شوک در طبیعت وجود دارد. مثال آشنای آن رعد و برق است که در آن برق (تخلیه الکتریکی)، باعث ایجاد رعد (یک انفجار صوتی) می شود. در شرایط کنترل شده این امواج صوتی شوک قادرند باعث شکستن سنگ بشوند. ابزارهای مختلفی برای فوکوس این امواج به منظور تمرکز بر روی یک سنگ وجود دارد.

خروجی های جریان محدود finite)

۲ نوع عمده آن پیزوسرامیک و الکترومگنتیک میباشند. در نوع پیزوسرامیک بعد از تخلیه الکتریکی یک موج شوک ایجاد میشود. سیستم های الکترومگنتیک به ایده سیستم بلندگوی استریو شباهت دارند. (تبدیل انرژی الکتریکی به صورتی).

ارزیابی قبل از عمل

گرفتن تاریخچه دقیق و معاینه بالینی باید برای بیمار انجام شود. تا سایز سنگ تعداد و موقعیت سنگها مشخص شود آناتومی کلیه به منظور تعیین اهداف درمانی باید به دقت تعیین شود. KUB ،IVU همراه سونوگرافی کلیه یا CT اسپیرال با یا بدون کنتراست به منظور سنگ و تعیین آناتومی قسمت فوقانی دستگاه ادراری و ردکردن انسداد در قسمت دیستال انجام میگیرد. نوع سنگ نیز دارای اهمیت است؛ سنگ های سیستینی و اگزالات کلسیم مونوهیدارتی سخت بوده و نسبت به شکستن مقاومند، در حالی که سنگ های اگزالات کلسیم دی هیدراتی به خوبی میشکنند. یک مرکز بسیار شفاف که به وسیله کلسیفیکاسیون محیطی احاطه شده و در سنگ شکنی های قبلی در برابر شکستن مقاومت نشان داده، مطرح کننده یک ماهیت ماتریکسی است. سنگ های ماتریکسی خالص نرم و همانند یک توده ژلاتینی می باشند و با ESWL نمی شکنند.

برداشتن سنگ از طریق پوست درمان انتخابی برای چنین وضعیتی است. سنگ موجود در یک دیورتیکول کالیسی با گردن باریک ممکن است پس از شکسته شدن نتواند عبور کند و برای این که در این وضعیت بیمار از سنگ رهایی یابد، برداشتن سنگ از طریق پوست یا دیلاتاسیون رتروگراد انفاندیبولوم علاوه بر شکستن سنگ انجام می شود. معاینه فیزیکی، همانطور که برای هر پروسه جراحی مورد نیاز است، باید انجام شود. وضعیت های بدنی همانند آنومالی های آشکار اسکلتی یا اضافه وزن شدیدممکن است باعث محدودشدن ESWL بشود بیمارانی که پیس میکر قلبی دارند، باید قبل از انجام کار توسط کاردیولوژیست .ارزیابی شوند ارزیابی های آزمایشگاهی شامل creatinin ،BUN، CBC به همراه U/A و کشت ادرار باید انجام گیرد. در  اشخاص مسن یک ECG پایه الزامی است.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد