ام اس ، بیماری غیرقابل پیش بینی


ام اس ، بیماری غیرقابل پیش بینی

ام اس ، بیماری غیرقابل پیش بینی

 برای آینده برنامه ریزی کنید.ام اس یک بیماری غیرقابل پیش بینی است و غیرقابل پیش بینی بودن این است که بیش از هرچیز باعث وحشت میشود. بهترین راه رویارویی با مسائل غیرقابل پیشبینی، برنامهریزی است - از نظر مالی، شغلی و هر جنبهی دیگری که به ذهنتان میرسد. اگر برای بهترین احتمالات برنامهریزی کنید، برای بیشتر مسائل آمادگی نخواهید داشت.چون در زندگی همیشه بهترین اتفاقها نمیافتد؛ ولی برنامهریزی برای بدترحالات، باعث آمادگی بیشتر شده و موجب می شود تا در مقابل پیشامدها، کمتر آسیب ببینیداین بخش شامل سه فصل مفید در مورد نحوه ی آمادهسازی خود برای آینده است. برنامهریزی الزاماً نباید برای تجارب ناراحت کننده باشد. برنامهریزی هوشمندانه می تواند به شما کمک کند تا اهدافتان را با اعتماد به نفس و خوش بینانه با دنبال کنید - بدون اینکه لازم باشد بیش از حد بر بیماری تان متمرکز شوید.احساس سلامتی و خوبی کنیدبرخلاف اعتقاد عموم، شما با وجود ابتلا به ام اس، واقعا می توانید سالم باشید؛ و هرچه سالم تر باشید، بهتر احساس خواهید کرد که مهم نیست روند ام اسی شما چگونه است. پس اجازه ندهید ام اسی همه ی توجهتان را به خود معطوف کند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد