ام اس بیماری ایی منحصر به فرد 


ام اس بیماری ایی منحصر به فرد 

ام اس بیماری ایی منحصر به فرد 

 

پی بردن به اینکه ام اس  هر بیمار، مثل اثر انگشتی وی، منحصر به فرد است این هم مسئلهای تأملبرانگیز است. اگر به اجتماعی بزرگ از مبتلایان به ام اس  رفته باشید، به احتمال زیاد حتی یک نفر را هم نمیبینید که ام اس وی شبیه شما باشد.

ام اس  از فردی به فرد دیگر، میتواند چنان متفاوت باشد که میشود گفت، ام اس .هر فردی خاص خودش است اگرچه دلیل این گوناگونی مشخص نیست، ولی به هرحال احتمال دارد، دلیل این امر، وابسته به عوامل جغرافیایی و ژنتیکی باشد که پیشتر (در مبحث «بررسی عوامل احتمالی آغازگر ام اس در موردشان بحث شد. به علاوه، فرآیند التهابی که باعث آسیب به میلین و آکسون ها می شود، ممکن است در هرجایی از CNS به وقوع بپیوندد، که نتیجه ی این اتفاقی بودن محل وقوع، بروز علایم گوناگون در این بیماری همین فصل می آید، بزنید).

تشخیص انواع چهارگانه  بیماری

کمی بیش از یک دهه ی گذشته، گروهی از محققین و پزشکان ام اس گردهم آمدند تا در مورد این بیماری به اتفاق نظر دست یابند. در آخر کار، چهار نوع یا چهار مشی مختلف بیماری را عنوان کردند:

* فرم عود کننده و فروکش کننده (RRMS): در ۸۵٪ موارد، اماس به این صورت شروع می شود. RRMS با حملات بدتر شدن غیرقابل پیش بینی مشخص می شود (که به آن عود بدتر شونده یا حمله می گویند) و در پی آن بهبودی حاصل می شود. فروکش کردن ممکن است با بهبودی کامل همراه باشد، بدان معنی که شخصی به سطح عملکردش در پیش از حمله بازگردد، یا اینکه بهبودی نسبی باشد، یعنی بعضی از علایم برای همیشه باقی بماند. فرم پیشروندهای ثانویه (SPMS): در طول تقریبا ۱۰ سال ۵۰٪ کسانی که برای آنها فرم RRMSتشخیص داده شود، به فرم SPMS تبدیل میشوند، که با پیشرفت مستمر ناتوانی (البته نه الزاما خیلی سریع) همراه است و در این بین حملهای هم رخ نمی دهد. حملات بیماری این افراد به مرور زمان کاهش مییابد و یا دیگر هیچ حمله ای نخواهند داشت.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد