ام اس خبرخوشحال کننده …!!


ام اس خبرخوشحال کننده …!!

ام اس خبرخوشحال کننده ...!!

 

رفع نگرانی: «خدا را شکر - من فکر کردم مسئله ی بدتری برایم پیش آمده»

وقوع این واکنش به نظر کسی که آن را تجربه نکرده، محال می آید؛ اما برای کسانی که فکر می کرده اند بیماری شان یک تومور مغزی، آلزایمر، ALS، یا بسیاری از دیگر بیماریهای خطرناک است، ام اس  خبر خیلی خوشحال کننده تری است. همچنین تشخیص ام اس، برای کسانی که به آنها گفته شده بود که علایم عجیب و غریب بیماری شان تماماً منشأ فکری دارد و باید برای مشاورهای روانپزشکی نزدیک متخصص اعصاب و روان بروند، رفع نگرانی محسوب می شود. برای این افراد، تشخیص ام اس مهر تأییدی بر علایم فیزیکی و شناختی خود است و به این ترتیب می توانند درمانها و کمکهای مورد نیاز خود را دریافت نمایند.

اگرچه احساسی رفع نگرانی در کوتاهمدت می تواند باعث راحتی و آسایش فرد گردد، ولی نباید اجازه دهیم این احساسی باعث شود از اموری که باید انجام شود - مثل گرفتن تصمیم های مهم درمانی و کسب اطلاع از نحوه ی تطبیق زندگی روزمره با ام اس  - غفلت کنیم.

تصمیم در مورد مراحل بعدی

بعد از ظهور تغییرات اساسی در زندگی، فهمیدن اینکه در مرحله ی بعد چه باید کرد، دشوار است. بعضی افراد آنچنان درگیر گرفتن تصمیمات درست میشوند که دست آخر به این نتیجه میرسند که دست یافتن به چنین چیزی بیش ازحد مشکل است. در اینجا پیشنهادهایی جهت شروع، خدمتتان ارائه می دهیم.

قبل از هرگونه ایجاد تغییر یا تصمیم بزرگی مطمئن شوید که در خونسردی کامل این کار را انجام میدهید

هیچ کسانی که ام اس  آنان تشخیص داده می شود، ممکن است در ابتدا شوکه شده و کارهای عجیب وغریبی انجام دهند: شغلشان را رها کنند، با دیگران قطع رابطه کنند، - به رختخوابشان پناه ببرند، به عالم و آدم بگویند که بیماری شان چیست، تصمیم بگیرند بچه دار نشوند و غیره. متوجه باشید که پیش از تصمیم گیری در مورد هرگونه با تغییر در زندگی تان، باید به خود فرصت دهید تا در مورد بیماری تان تحقیق کرده و مدتی با فراز و نشیبهای آن سر کنید. شاید وقتی بفهمید اصلاً تغییرات زیادی افراد زیادی را می شناسیم که از شغلشان دست کشیده اند.

«من دیگر قادر به انجام اینگونه کارها نیستم!» و یا تمام دلمشغولی هایشان را درگیر و دار ابتدای یک حمله و یا عود بیماری، قطع می کنند: «نمی توانستم به کسی که دوستش دارم ظلم کنم!» نتیجه اش هم فقط بیکاری و خسته شدن از اشکهای مردم است؛ درحالی که حملهی بیماری رو به پایان است. پس، به خودتان این فرصت را بدهید که قبل از هرگونه اقدام جدی، کمی بیشتر در مورد ام اس بدانید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد