ام اس پایان راه نیست….


ام اس پایان راه نیست….

ام اس پایان راه نیست....

 

برای کودکان مرزبندی قائل شوید.

گاهی کودکان - به خصوص آنهایی که با یکی از والدینشان زندگی می کنند - باید از ارائه ی مراقبت به والدینشان در امور شخصی تر منع شوند. به عنوان مثال، پدر یا مادری که برای پوشیدن لباس، رفتن به حمام و دستشویی احتیاج به کمک داشته باشد، ممکن است از پسر یا دخترش کمک بخواهد

اگرچه این نوع موقعیتها گاهی غیرقابل اجتناب است، اما بچه های کوچک و نوجوانان نباید درگیر مراقبتهای خصوصی والدینشان شوند، زیرا این موضوع برای هیچ کدام، نه والدین و نه فرزندان، خوشایند نیست. هر اقدامی در این زمینه باید توسط افراد غیر، یا افراد بالغ فامیل یا با استخدام کسی برای کمک صورت گیرد. در صورت نیاز به کمک در پیدا کردن منابعی برای مراقبت از خود در جایی که زندگی می کنید، با انجمن ملی ام اس تماس بگیرید.

حفظ جایگاه خود در نیروی کار

دیرزمانی از آن روزها نمیگذرد که پس از تشخیص ام اس یک فرد، یکی از اولین نسخه هایی که برایش می پیچیدند این بود که «دیگر از کار دست بردار و برو خانه استراحت کن». به پیروی از توصیه ی پزشک، خیلی ها خود را به زحمت به خانه میرساندند، پاهای خود را روی هم میانداختند و احساس می کردند واقعا خسته و ناتوانند.

امروزه وضع فرق می کند. اگرچه ام اس ممکن است به نوعی در مسیر خود بر وضعیت کاری شما تأثیر بگذارد؛ بسته به اینکه مبتلا به چه علایمی باشید و کارتان به چه نحوی باشد. اکنون میدانیم که دست کشیدن از کار لزوماً جزئی از برنامه ی درمانی شما نخواهد بود.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد