انتخاب بهترین شیشه ها و سر شیشه ها برای نوزاد


انتخاب بهترین شیشه ها و سر شیشه ها برای نوزاد

انتخاب بهترین شیشه ها و سر شیشه ها برای نوزاد

 

در انتخاب شیشه ها و سرپستانک های متنوع مشکلی نخواهید داشت. برخی از نوزادان علاقه ی خاصی به یک نوع شیشه یا سر پستانک نسبت به دیگری نشان می دهند. برای فهمیدن وسایلی که بهترین تأثیر را برای شما و نوزادتان دارد، باید آزمایش کنید.

شیشه های چهار اونسی برای هفته ها یا ماه های اول مناسب است. بعدها، زمانی که مقدار شیر نوزاد بیشتر می شود، می توانید آن را به شیشه های هشت اونسی تغییر دهید.

در واقع برخی از بطریها کیسه ی پلاستیکی نگه می دارد. بدین ترتیب که کیسه های پلاستیکی کوچک و شفافی را داخل بطری قرار میدهید که شیر یا ش یر خشک را نگه می دارد. مزیت این نوع بطری آن است که می توانید کیسه ی خالی شیر را دور بیندازید، و لازم نیست نگران استریل کردن محفظه ی پلاستیکی آن باشید. همچنین، از آنجا که کیسه پلاستیکی طوری طراحی شده که جمع شود، هوای کمتری وارد کیسه و معدهی نوزاد می شود. بعضی از بطریها زاویه دار است، که امکان ورود هوای کمتری را با خوردن به نوزاد می دهد، و به نفخ کمتری منجر می شود.

سرپستانکها با تنوع زیادی وجود دارد. سرپستانکهای نوزادان سوراخ کوچک تری دارد، و اندازه ی سوراخ با سن نوزاد افزایش می یابد (به طور کلی سرپستانکها برای نوزادان، اندازه های ۳ تا ۶ ماهگی، و س پس اندازه های بزرگتر برای نوزادان بزرگتر است).

سرپستانکهای ارتدنسی، برای تناسب طبیعی تر طراحی شده است . برخی از سرپستانکها از شیرابه (لاتکس) و برخی دیگر از سیلیکن ساخته شده اند، که شفاف است و بوی کمتری دارد. شاید نوزاد ش ما به شدت یک نوع از آنها را بر دیگری ترجیح دهد یا زیاد متوجه تفاوت آنها نشود.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد