انحراف لگن خاصره  / قسمت دوم


 انحراف لگن خاصره  / قسمت دوم
فلج ابداکتورها ( پولیومیلیت)؛ -نزدیک شدن قابل توجه محل های اتصال ابداکتورها به هم ( CDH)؛-عدم وجود اهرم پایدار ( شکستگی گردن فمور)۱-علائم و نشانه های صورتاز خطوط و اعضاء صورت می توان به سادگی به جا به جایی لگن خاصره در گرد مورد مشاهده پی برد (که عمدتا در عدم قرینگی در دو طرف صورت-یک چشم بسته تر و تنگ تر از دیگری است. .- یکی از پلک ها حدوداً دو برابر بیشتر از آن .یکی گرد است - یکی از پلک های پایینی بیشتر از دیگری متورم به نظر می رسد. - یکی از ابروها از دیگری فرو افتاده تر است. - خطوط افقی پیشانی در یک سمت کشیده  تر است - خطوط عمودی میان دو ابرو به یک سمت متمایل شده است - بینی درخط  مایل قرار گرفته است - یکی از سوراخ های بینی کوچکتر از دیگری است. - چین عمودی بین بینی و لب بالا راست نیست. - شیارهای اطراف بینی و گوشه های لبها در یک سو دیده نمی شود یا شبیه آن دیگری نیست. - گوشه لب ها در یک سطح قرار نگرفته است. – چانه یکسان نیست. - یک گوش بالاتر از دیگری است. یکی یا تعداد بیشتری از این نشانه ها بیانگر جا به جایی لگن خاصره است.۲ - قسمت هایی از بدن و حرکاتی از بدن به طور ناخودآگاه نشانگر جا به جایی در لگن خاصره است.- پیچ خوردگی و خمیدگی سر- قرار گرفتن یک شانه بالاتر از شانه  دیگر.  تفاوت در طول دست ها.- انحراف در ستون فقرات. - انگشتان پاها، در حالتی که به داخل یا خارج پیچیده اند یا به روی هم افتاده اند و شکل X به خود گرفته اند.- تفاوت در اندازه کف پاها.- افقی نبودن ناحیه کمر.- گردن افتاده یا خمیده. - کسی که اگر به شکم یا به پهلو نخوابد، نمی تواند خواب عمیقی داشته باشد.- کسی که طرز راه رفتن او طبیعی نیست. - کسی که همیشه زخمی روی پاها یا کف آن دارد. - کسی که یک پستانش کاملاً کوچکتر از آن یکی باشد.- مادری که زایمانی سخت داشته است۳- چگونه می توان  جا به جایی لگن خاصره را  براساس وضع وشیوه  حرکت تشخیص داد ؟-در زندگی هر روزه، بی آنکه متوجه باشیم وضعیت هایی به خود می گیریم یا به نحوی حرکت می کنیم که می توان به راحتی با توجه به آن ها، به نوع جا به جایی لگن خاصره پی برد.

ب) نشانه های جا به جایی  لگن خاصره  در سمت راست

۱ - در حالت درازکش بر روی شکم .با فشار دادن انگشتان شست دست بر روی تاج ایلیاک در هر دو سوء متوجه می شویم که خط تاج ایلیاک در سمت راست ، بالاتر از سمت چپ قرار گرفته است. هم زمان می توان مشاهده کرد که شیاری که از فشار انگشتان بر پوست بدن- بیمار می افتد، در سمت راست بالا کشیده می شود.

درمان

تمرین اصلاح جابه جایی لگن : صاف به پشت دیوار بایستید، لگن خاصره را به آرامی بالا بکشید و ۴-۳ ثانیه کمر را به دیوار بفشارید. (۱۰ بار) دست ها را به طرفین باز کنید ( یا روی کمر بگذارید ) و با ثابت نگه داشتن لگن - تنه و گردن و سر را ۲۰ مرتبه به طرفین بچرخانید. به پشت دراز بکشید - دست ها را ۲ طرف بگذارید - زانوها را خم کنید و به آرامی بالاتنه را ۸ - ۵ سانتیمتر از زمین بلند کنید ( روزی ۳۰ تا ۲۰ بار)

روش ۲ :

اگر شانه راست پایین تر از شانه چپ است : دستان را به لگن بگذارید و تنه را بطرف دیگر آهسته خم کنید و اگر شانه چپ پایین تر از شانه راست باشد، همین تمرین را در جهت مخالف انجام دهید. بازوها را به بالای سر خود ببرید و بدن را به جلو خم کنید و بکوشید بدون خم کردن زانوها، دست ها را به زمین برسانید، سپس آهسته بلند شوید و خود را راست نگه دارید.یومی هو: روش اصلاح لگن خاصره و فشار و کشش عضلات اگر لگن سمت راست بالاتر از سمت چپ باشد، در آن صورت پای راست به طرف بالا کشیده می شود و طول آن وقتی که پاشنه های هر دو پا را در کنار هم قرار می دهیم کوتاهتر به نظر می آید. وقتی که لگن سمت راست دچار جا به جایی بشود ، باعث انقباضات عضلانی و اختلال و کندی گردش خون در ناحیه لگن راست می شود. این وضعیت ، مانع از حرکت آزاد مفصل ران شده و لگن راست را ( در حالت درازکش به شکم به سمت بالا میکشد در این حالت فرد ناخودآگاه پای راست خود را کشیده نگه می دارد و پای چپ را خم می کند. ۲ - خوابیدن به پشت ( طاقباز) فردی که دچار جا به جایی لگن خاصره شده است، در حالت طاقباز، سه وضعیت برای او متحمل است : - وقتی که بخواهد یکی از پاهایش را روی دیگری بگذارد، پای چپش را بلند کرده و روی پای راست می گذارد. - پای راست را کشیده نگه می دارد و پای چپ را خم می کند. - پای چپ به طرف خارج می پیچد. در این وضعیت انگشتان پای چپ به تشک نزدیکتر است تا انگشتان پای راست. ۳ -خوابیدن به پهلودر این وضعیت پای راست زیر پای چپ قرار می گیرد - گرایش به خوابیدن روی پهلوی راست دارد.ادامه  انحراف لگن خاصره  / قسمت سوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد