انحراف لگن خاصره  / قسمت سوم 


انحراف لگن خاصره  / قسمت سوم 

تمرین برای ایجاد حالت بدنی مناسب

جسمی را که دارای وزن متعادلی است بر روی سر قرار می دهیم. در این وضعیت ، بدن خود را صاف و کشیده می کنیم، و به این ترتیب سر ، و وزنه ، بالاتر از سطح اول قرار خواهند گرفت ... بدیهی است. علت موضوع فوق راست شدن و یا در حقیقت کمتر شدن شدت انحناهای موجود در ناحیه کمر و در ناحیه گردن می باشد نتیجه اینکه باراست و موزون قرار گرفتن قامت ، یا با کم شدن شد ت قوس با انحنای ناحیه کمر و ناحیه گردن ، طول قد انسان بلند تر خواهد شد.

طریقه صحیح بلند شدن از زمین ( یا تخت خواب )

- به یک طرفخم شوید و مشت خود را روی زمین حائل کنید و بلند شوید. 

تمرین برای ایجاد حالت خوب بدن :

اگر یک آیینه قدی و یا یک آیینه نسبتاً بزرگ در دسترسی باشد می توان ضمن اجرای دو عمل فوق ، خیلی خوب وضعیت بدنی حاصله را شخصا در آیینه مشاهده نمود. البته بدون وجود آیینه هم به خوبی می توان برای ایجاد حالت خوب بدنی تمرین نمود. و اکنون تمرین را شروع کنید : به حالت ایستاده و راست قرار بگیرید. سر خود را در حالی که چانه داخل است بلند کنید و به عقب ببرید. در این وضعیت به وسیله فشار عضلات کفل، لگن خاصره را به جلو برانید. اکنون بدن شما دارای حالت خوب می باشد. - وضعیت بدنی خوب را برای مدت نسبتاً کوتاهی مثلاً یک دقیقه حفظ کنید. پس از آن به حالت بدنی سابق و عادی خود برگردید... به طور طبیعی موقعی که برای بار اول این تمرین را شروع می کنید به علت نداشتن عادت ، تا حدودی احساس ناراحتی و خستگی خواهید کرد ولی به زودی با تکرار همین تمرین، بدن شما به حالت خوب عادت کرده و پشت و کمر شما بطور فزاینده ای احساس بهبودی و راحتی خواهند نمود. مجدداً تمرین گفته شده را برای ایجاد حالت خوب بدنی اجرا نمائید: ۱- سر را بالا و عقب بگیرید به شرطی که چانه در محل عادی و داخل قرار داشته باشد. ۲- عضلات باسن را فشرده و لگن خاصره را به جلو برانید .... این مرتبه، وضعیت خوب بدنی را که کسب کرده اید برای مدت طولانی تری حفظ کنید. ضمناً در حالت خوب بدنی می توانید به وضعیت شانه ها که به خودی خود عقب رفته و سینه نیز به نحو زیبایی فراخ شده و جلو می آید توجه نمائید. یادآور می شویم که عقب رفتن شانه ها و جلو آمدن سینه ها احتیاج به کوشش و یا اجرای عملی ندارد بلکه در وضعیت خوب بدنی ، حالت های گفته شده در شانه ها و سینه نیز ایجاد می شودبه تمرین فوق ادامه دهید و در هر نوبت، مدت بیشتری حالت خوب بدنی را در خود حفظ کنید و بالاخره آنقدر این تمرین ساده را انجام دهید تا اینکه عادت کنید بطور دائمی، بدنتان دارای حالت خوب باشد، ذکر این مطلب نیز لازم است که کسب حالت خوب بدنی ، در هیچ زمانی دشوار نیست، اما هر اندازه که در این راه دیرتر اقدام شود، صدمات بیشتری به پشت و کمر وارد می گردد. مجددا تکرار می شود باید تمرین بدنی فوق را به اندازه ای تکرار نمود تا اینکه کاملاً به آن عادت کرده و جزء حالت طبیعی فرد شود...

تمرین شماره ۱- صاف و مسطح نمودن ناحیه پشت:

روی شکم دراز بکشید و در این وضعیت یک بالش کوچک و سفت در زیر ناحیه کمر قرار دهید. دست ها نیز می توانند در کنار بدن و در پهلوها قرار داشته باشند. در این حالت، یک نوع حرکت زیر را انجام دهید:فقط یک نوع حرکت: گردن و سینه خود را تا حد امکان از زمین بلند کنید و به آرامی تا پنج شماره، بشمارید، و آنگاه پس از یک استحراحت کوتاه ، حرکت فوق را مجدداً و تا پنج مرتبه تکرار نمائید. 

تمرین شماره ۲- صاف و مسطح نمودن گردن و شانه :

روی شکم دراز بکشید و در این وضعیت دستها را پشت گردنتان قلاب کردهزیر انجام دهید :فقط یک نوع حرکت : به آهستگی گردن و آرنج های خود را همراه با سینه تاحد امکان از زمین بلند کنید و در این حالت به آرامی تا پنج شماره بشمارید.و آنگاه پس از یک استراحت کوتاه، حرکت فوق را مجدداً و تا پنج مرتبه تکرار کنید.

بهبود راستای ستون مهره ای :

کاملا صاف بایستید، پاها را به اندازه عرض شانه ها باز کنید و چوبی را با آرنج هایتان پشت خود نگه دارید. اکنون سعی کنید آن قسمتاز ستون مهره ای را که بالای چوب قرار گرفته ، دست راست و لگن را بهبازگردید و تمرین را تکرار کنید. در صورت لزوم تمرین را در جهت عکس .انجام دهید

-تصحیح انحراف طرفی

بایستید، یک دست راروی  قسمت خارجی قفس سینه و دست دیگرروی لگن و بالای مفصل ران قرار دهید. ( دست بالایی در قسمت تحدب ستون فقرات سینه ای و دست زیری بر روی لگن سمت مقابل) اکنون با فشار دست  سعی کنید ستون فقرات را به حالت مستقیم نزدیک کنید  این  وضعیت را نگه دارید. سپس به وضعیت شروع تمرین برگردید.

طب فشاری 

با این کار بخشی از دردهای انتهایی کمر و همچنین دردهای ناحیه لگن و فمر بهبودی حاصل می کنند. در مرحله بعد، پس از آنکه بیمار در حالت خوابیده ی به پشت قرار گرفت پاهای او را چندین مرتبه از بخش فوقانی استخوان ران، در لگن چرخانده و با حرکتی شوک مانند زانو کراکینگ می شود و سپس عضله های ران و ساق پا و اطراف کشکک زانو ماساژ می گیرند و مچ پا را با حرکتی چرخشی نرم کرده و نیز انگشتان جا می افتند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد