اندازه گیری سرعت جریان خون با داپلر


اندازه گیری سرعت جریان خون با داپلر

اندازه گیری سرعت جریان خون با داپلر

 

تحریک ارتعاشی ممکن است دکتر  ما در طول انجام آزمایش بدون استرس انقباضی، یک تست تحریک ارتعاشی انجام بدهد، ولی واکنش جنین به تحریک از طریق صدا یا ارتعاش مشاهده شود. پزشک با یک دستگاه ارتعاشی روی شکم مادر، «صدای وزوزی» ایجاد می کند، که باعث انتقال صدا یا ارتعاش به جنین می شود. به طور طبیعی هنگامی که جنین با این روش تحریک می شود، ضربان قلب او تند می شود. تحریک ارتعاشی اغلب می تواند زمان مورد نیاز را برای انجام آزمایش بدون استرس انقباضی کاهش دهد، زیرا تند شدن ضربان قلب را سریع تر مشاهده می کنید. این آزمایش اغلب در صورتی انجام می ش ود که آزمایش بدون استرس انقباضی، بعد از ۲۰ تا ۳۰ دقیقه واکنش پذیر نباشد.

دکتر اندازه گیری سرعت جریان خون را با داپلر، تنها در شرایط خاصی انجام میدهد، در صورتی که مثلا مشکلات جنینی خاصی (مانند محدودیت رشد داخل رحمی، به فصل ۱۵ رجوع کنید) وجود داشته باشد، یا در صورتی که فشار خون بالا داشته باشید. اساس، با این آزمایش، دکتر شما یک نوع بررسی سونوگرافی مخصوص انجام می دهد و سپس جریان خون را در بند ناف ارزیابی می کند.

علی رغم پیشرفت های باور نکردنی علم پزشکی، هیچ کس در واقع نمی داند چه علتی موجب شروع درد زایمان می شود. درد زایمان ممکن است با مجموعه ای از محرکهایی آغاز شود که توسط مادر، بچه، و جفت به وجود می آید، یا ممکن است به دلیل افزایش س طح مواد استروئید مانند در مادر یا سایر مواد زیست شیمیایی ای آغاز شود که توسط بچه تولید میشود. از آنجا که دقیقا نمیدانیم درد زایمان چگونه آغاز می شود، نمی توانیم زمان وقوع آن را به طور دقیق تعیین کنیم. عدم اطمینان از زمان واقعی درد زایمان کمابیش شایع است. حتی خانمی که در انتظار فرزند سوم یا چهارم خود است، همیشه نمی داند چه موقع زمان درد زایمان واقعی اوست. این فصل به شما کمک می کند درد زایمان خود را بهتر بشناسید. (ولی هنوز ممکن است بارها به پزشک خود تلفن بزنید یا حتی چندین بار به بیمارستان یا زایشگاه مراجعه کنید، تنها برای اینکه بفهمید آنچه فکر می کنید درد زایمان است، در واقع نیست).


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد