انسولین عارضه ندارد


انسولین عارضه ندارد

انسولین عارضه ندارد

 هورمونی است که از لوزالمعده ترشح می شود و در کنترل متابولسیم کربوهیدراتها نقش اصلی را دارا است. کربوهیدراتها میتوانند به واحدهای کوچکتری بنام گلوکز شکسته شوند. کار انسولین در اختیار قرار دادن گلوکز برای سلول های عضلانی و دیگر بافتهای بدن جهت انجام سوخت و ساز است. فقدان این هورمون سبب تجمع گلوکز در خون شده و سطح آن به طور غیرطبیعی افزایش مییابد. این همان پدیده ای است که بیماری دیابت را پدید می آورد. امروزه انواع مختلفی از این هورمون به صورت مصنوعی تهیه می شود که از نظر طول مدت اثر و منبع استخراج با یکدیگر تفاوت دارند ولی در همه حال سعی می شود که فرمول ساختمانی آن به نوع انسانی نزدیک باشد.  با تزریق این هورمونهای صناعی میتوان قند خون بالای بیماران را کنترل نمود. علت اینکه این هورمون بصورت قرص تولید نمی شود، اثر تخریبی آنزیم های گوارشی روی آن است که باعث از بین رفتن تأثیر آن می شود. برای نوعی از بیماری دیابت، داروهای پائین آورنده قند خون بصورت قرص ساخته شده است که ارتباطی با انسولین ندارند.انسولین عارضه ندارد انسولین هیچ اثر منفی‌ روی کبد، کلیه و دیگر ارگان‌های حیاتی بدن ندارد. مهم‌ترین عارضه‌ای که ممکن است در اثر مصرف آن ایجاد شود، افت قندخون است که در صورت مصرف بیش از اندازه بروز می‌کند. از طرفی، چون بدن را از نظر متابولیکی تنظیم می‌کند، ممکن است قدری باعث افزایش وزن شود.آموزش به بیمارانی که انسولین مصرف می‌کنند، بسیار مهم است و این آموزش‌ها در کلاس‌‌های دیابت که در بیشتر مراکز درمانی وجود دارد، به آنها داده می‌شود. یک فرد دیابتی که انسولین تزریق می‌کند، باید بتواند میزان دریافت کربوهیدرات روزانه را محاسبه و براساس آن دوز انسولینش را تنظیم کند.فرض کنید بیماری به مهمانی جشن‌تولد دعوت می‌شود، ظهر انسولین تزریق کرده و عصر قرار است با کیک و قهوه پذیرایی شود. او باید بتواند بر مبنای آموزشی که دیده، حدس بزند مقدار قهوه و کیکی که قرار است بخورد چند گرم قند دارد و بر اساس آن چقدر باید انسولین تزریق کند و این کار را قبل از صرف این خوراکی‌ها انجام دهد.علاوه بر این باید بداند روزی که فعالیت بدنی‌اش زیاد است و مثلا برای خرید، ساعت‌ها بیرون از منزل بوده، چقدر باید کمتر انسولین بزند و روزی که در خانه و بی‌تحرک بوده، ‌چقدر.زمان و مکان تزریق انسولین انسولین‌های رگولار را باید 20 تا 30 دقیقه قبل از صرف غذا تزریق کرد و انسولین‌های مشابه انسولین و قلمی، همزمان با شروع غذا باید استفاده شوند.بهتر است در هر وعده، انسولین در قسمت خاصی از بدن تزریق شود، مثلا اگر بیمار صبح، روی بازوی راست تزریق می‌کند و شب روی بازوی چپ، تا مدتی همین روند را ادامه دهد و بعد از سه تا شش ماه محل آن را عوض کند، چون میزان جذب از هر طرف بدن فرق می‌کند و اگر این قاعده رعایت نشود، امکان دارد نوسانات قندخون را در پی داشته باشد.از طرفی انسولین به مرور باعث از بین بردن بافت چربی و سفت شدن محل تزریق می‌شود، بنابراین بهتر است هر چند ماه، محل تزریق را تغییر داد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد