انعطاف پذیری در بدن چگونه است؟ 


انعطاف پذیری در بدن چگونه است؟ 

انعطاف پذیری در بدن چگونه است ؟

 دومین جزء آمادگی جسمانی، انعطاف پذیری " است و آن، توانایی مفصل برای خم و باز شدن در تمام دامنه حرکتی است. انعطاف پذیری، مانند قدرت، ویژه مفاصل است. بعضی از مردم که بدنشان انعطاف پذیری بالایی دارد، به مفاصل دوبلی " معروفند؛ اما به طور کلی، نه مفصل ها آن قدر عمیق و نه لیگامنت ها آن قدر شل هستند که اجازه دهند حرکت بیش از حد خود را قوی کنند. چند بار تکرار حرکت برایشان کافی است.به نظر می آید کاهش سطح انعطاف پذیری در سنین بالا، از عمده ترین مسائل کهن سالی می باشد، به ویژه در افراد سالخورده ای که شانه های خمیده دارند و یه طور کلی، در تمام بدن خود حالت خشکی مفاصل احساس میکنند. حفظ انعطاف پذیری در این گونه افراد به عنوان یک عامل مهم در نظر گرفته می شود.فواید انعطاف پذیری: 1. افزایش دمای عمومی بدن. 2. افزایش جریان خون در بین عضلات فعال، در نتیجه اكسیژن رسانی و مبادله اكسیژن از هموگلوبین به شكل مناسب و آزاد شدن سریع انرژی برای عضلات. 3. افزایش سرعت در انتقال ایمپالس های عصبی و آسان كردن حركات بدن. 4. كاهش در تنش عضلات. 5. جلوگیری و كاهش آسیب های احتمالی در حین اجرای حركت.6. افزایش ضربان قلب و تنفس و آمادگی، عملكرد مؤثر تر و مطمئن تر قلب، رگ های خونی، شش ها و عضلات. 7. كمك در آمادگی روانی. 8. كاهش ناراحتی های قبل از قائدگی های دردناك. 9. كمك در گرم كردن و سرد كردن قبل و بعد از انجام هر گونه فعالیت ورزشی.عوامل محدود كننده تمرینات كششی: هنگام انجام تمرینات انعطاف پذیری، عوامل محدود كننده حركت و جود دارند كه عبارتند از: 1. عضله 2. كپسول مفصلی 3. تاندون عضلات 4. پوست و بافت همبند 5. استخوان 6. سن 7. جنستكنیك های كشش: برای توسعه و گسترش انعطاف پذیری چندین تكنیك كششی ابداع شده است كه هر یك از این تكنیك ها باعث افزایش انعطاف پذیری در عضلات می گردد. در این قسمت فقط نام این تكنیك ها ذكر می شود: 1. كشش پویا 2. كشش غیر فعال 3. كشش ایستا 4. كشش بالستیك 5. كشش تسهیل عصبی- عضلانی عمقی

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد