انعطاف پذیری: کشش پشت


انعطاف پذیری: کشش پشت

انعطاف پذیری کشش پشت

 1- حالت شروع : په راحتی بایستید.۲ - دستها را از پشت به یکدیگر قلاب کنید. ۳- تا آنجا که می توانید، به جلو خم شوید و دست ها را در بالای سر نگه دارید. تکرار تمرین: این حرکات را متناسب با آمادگی بدنی خودتان تکرار کنید. فواید این تمرین: این تمرین برای تقویت عضلات سینه و شانه ها مفید است و عضلات ناحیه کمربند شانه ای را تقویت می کند. انعطاف پذیری آن را نیز افزایش می دهد.انعطاف پذیری: کشش ران ها۱ - حالت شروع: پا را از پشت بگیرید (می توانید برای حفظ تعادل از صندلی یا دیوار استفاده کنید).۲ - سعی کنید پاشنه پا را به باسن برسانید.۳ - در این حالت، باید در عضلات ناحیه جلویی ران احساس کشش کنید. بدن را خم نکنید تا کمر و سینه، راست و کشیده باشند.تکرار تمرین: این تمرین را با هر دو پا چندین بار انجام دهید.فواید تمرین :این تمرین برای انعطاف پذیری و کشش ران ها بسیار موثر استانعطاف پذیری: چرخش دست ها و بازوان۱ - حالت شروع: دست ها را کاملاً بکشید و در حالت راحتی بایستید.۲ - دست ها را کاملاً صاف کنید و ابتدا در جلو و بعد در پشت، دایره بزرگی رسم کنید.هنگام اجرای حرکت روی باسن، تمرکز داشته باشید (ابتدا با یک دست شروع به حرکت کنید).تکرار تمرین: این تمرین را با هر دست، ۱۰ بار در هر جهت انجام دهید.فواید این تمرین: چرخش دست ها به انعطاف پذیری شانه کمک میکند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد